Meistriklassi osalemistingimused

Allikas: Eesti Disainikeskus

Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi 2021-2022 osalemistingimused

Tingimused:

  • Ettevõtte omaosalus on 500 eurot (+km), meistriklassi pooleli jätmisel ei kuulu osalustasu tagastamisele.
  • Ettevõttele määratakse vähese tähtsusega abi (VTA) 7120 eurot.
  • Osalemine eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu, kontrolli VTA jääki Rahandusministeeriumi lehelt. Ettevõtte jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud VTAei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. VTAd arvestatakse kontsernipõhiselt.

Meistriklassis osalev ettevõte:

  • omab turismiteenust ja soovib seda arendada välisturgudele
  • on soovituslikult eelnevalt analüüsinud ja kaardistanud külastajate ootused ja ettevõtte võimalikud arengusuunad ja kasvupotentsiaali
  • on soovitavalt tegutsenud vähemalt 3 aastat
  • on ambitsioonikate eesmärkide, ideede ja kasvupotentsiaaliga ning omab selleks ressursse
  • panustab ühest ettevõttest 2-3 inimesega (tegevjuht või võtmeisik, kellel on juhtimises või otsustes oluline roll või isik, kes vastutab ettevõttes teenusedisaini või digitaliseerimise eest).

Meistriklass ei sobi ettevõttele, kes soovib tegeleda ainult veebilehe või ettevõtte visuaalse brändi vms disainiga.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2021-2022" elluviimisel on Eesti Disainikeskus MTÜ. Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Tagasi meistriklassi sisu, ajakava ja meeskonna tutvustuse juurde