Teenusedisaini meistriklassi koolitusprogramm

Allikas: Eesti Disainikeskus

Teenusedisaini meistriklassi koolitusprogramm

Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassi koolitusprogramm

Koolitustel õpitakse süsteemsemalt kasutama teenusedisaini ning väärtustama seda kui strateegilise juhtimise tööriista. Igale koolituspäevale järgneb iseseisev töö koolitusega seotud teemal - kodutöö on sillaks kahe koolituspäeva vahel ja toetab nii ettevõtte praktilist ülesannet arendada oma turismiteenus meistriklassi lõpuks prototüübini.

Meistriklassi koolitusprogramm koosneb 5 koolituspäevast:

 • Inspiratsioonipäev 
  Mis on teenusedisain, disainmõtlemine, disain kui strateegiline tööriist? Megatrendid. Innovatsioon turismisektoris. Turismiteenuste arendamine kasutades andmeid, infotehnoloogilisi lahendusi, ägedaid tehnoloogiaid – alateemad: teenusedisaini ja tehnoloogia sidumine, andmete kasutamine teenuste planeerimisel, teenuste digitaliseerimise protsess, mis see on ja kuidas seda teha, teenuste digitaalne teekond. Teenuste ligipääsetavus ja kasutajakesksus. Jätkusuutlikkus, keskkonnahoid, ringdisain.
 • Vanast mõtlemisest lahtilaskmise päev 
  Teine koolituspäev viib ettevõtte läbi praktilise kogemuse välja oma maailmast ja aitab vabastada mõtted probleemide teistmoodi nägemiseks. Käsitletavad teemad: Kasutajauuringud, kuidas kasutaja- ja kliendiuuringut läbi viia ja praktiline harjutus Tallinna vanalinnas koos teenusedisaneritega. Probleemi ümberraamistamine (Kees Dorsti metoodika). Praktilise harjutuse näitel probleemi uuesti raamistamine (aluseks osaleva ettevõtte enda probleem).
 • Ideede genereerimise päev
  Koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele teoreetilised teadmised ja praktilised võtted, kuidas uusi ideid tekitada, kuidas õiget ideed välja valida, kuidas ideesid visualiseerida ja valideerida. Käsitletavad teemad: Ideede genereerimine, visualiseerimine, sõelumine ja arendus. Kasutaja/kliendi teekond. Kasutajauuringud, kliendi kaasamine. Koolituspäev annab sisendi edasises koolituses kasutatavate tööriistade valikuks.
 • Ideedega töötamise päev 
  Koolituspäeva eesmärk on õpetada osalejaid ideedega töötama, et neid ka päriselt ellu viia ning anda osalejatele oma teenuste (sh digitaalsete) arendamise tööriistad. Käsitletavad teemad: Teenusedisaini tööriistad. Ülevaade asjassepuutuvatest tööriistadest, sh digitaalsete lahenduste loomiseks. Mõne ühise, kõigile sobiva tööriista põhjalikum tundmaõppimine. Prototüüpimine, sh digitaalse prototüübi kontseptsioon. Testimine, tulemuslikkuse mõõtmine.
 • Ideedega töötamise ja elluviimise päev
  Koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused oma ideede elluviimiseks. Käsitletavad teemad: Turundus ja elluviimise juurutamine, sh väärtuspakkumine, teenuse pakendamine, sõnastamine, kommunikatsioon, turuletoomine.

Koolituspäevad toimuvad kontakt-üritustena Tallinnas. Kui Covid-19 pandeemiast tulenevalt on kontaktsed üritused keelatud, siis toimuvad üritused virtuaalsetena.