Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023 - LÕPPENUD

Allikas: Eesti Disainikeskus

Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023

4. gruppi kandideerimine lõppes 23.01.2023.

Kui soovite arendada oma turismiteenuseid välisturgudele koostöös tipptasemel teenusedisaineritega, siis ootame teid kandideerima!

Ootame meistriklassi osalema vähemalt kolm aastat tegutsenud turismiettevõtteid, kellel on soov arendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning muuta need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks disainmõtlemise ja digilahenduste kaasabil.
Parimatele on meistriklassis valminud projektide ellu viimiseks preemiafond 10 000 eurot.

 • Meistriklassi eesmärk on edendada teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise kasutamist Eesti turismiettevõtetes, et seeläbi tõsta ettevõtete ekspordi- ja innovatsioonivõimekust ning turismiteenuste atraktiivsust välisturgudel.
 • Meistriklassi tulemusena valmib ettevõttel uus välisturgudele suunatud turismiteenuse prototüüp. Lisaks saavad osalejad praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ning teadmised, kuidas kasutada andmeid ja digitaalseid lahendusi oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel. 

Enne kandideerimist tutvu:

Teenusedisaini meistriklassi sisu ja ajakava

Meistriklass toimub kahes grupis, mõlemas grupis kuni 12 turismiettevõtet. Igast ettevõttest ootame meistriklassi 2-3 inimest.
Ühe grupi meistriklassi pikkuseks on 4 kuud.

Meistriklassi 4. grupi ajakava:

 • Avapäev ja tutvumine teenusedisaineritega
  Ettevõte saab kogu meistriklassi ajaks partneriks tipptasemel teenusedisainerist mentori, kes toetab ja nõustab nii koolituspäevadel kui teenusearenduse elluviimisel.
 • Disainiauditi läbiviimine
  Enne esimest koolituspäeva viib teenusedisainerist mentor ettevõttes läbi disainiauditi, kasutades Eesti Disainikeskuse ja rahvusvaheliste partnerite poolt välja töötatud metoodikat (kestusega 10 tundi).
 • Koolitusprogramm koosneb viiest koolituspäevast
  Koolitustel õpitakse süsteemsemalt kasutama teenusedisaini ning väärtustama seda kui strateegilise juhtimise tööriista. Omandatud teadmised toetavad ettevõtte praktilist ülesannet arendada oma turismiteenus meistriklassi lõpuks prototüübini.
  Igale koolituspäevale järgneb iseseisev töö seotud teemal, mis on ühtlasi sillaks kahe koolituspäeva vahel.
  Tutvu teenusedisaini meistriklassi koolitusteemadega 
 • Iseseisev koostöö teenusedisainerist mentoriga (mahus 30 tundi)
  Teenusedisainerid nõustavad osalejaid programmi vältel nii koolituspäevadel kui iseseisva töö teostamisel. Mentorkohtumised on üles ehitatud vastavalt koolituste ja iseseisvate tööde teemadele, et meistriklassis osalejatel oleks praktiline tugi turismiteenuse prototüüpi arendamisel.
 • Järelüritus ehk lõpuseminar
  Lõpuseminaril esitlevad ettevõtted meistriklassis välja arendatud turismiteenuste prototüüpe. Grupi edukaimaks hinnatud ettevõte võidab peaauhinnaks 5000€ valminud projekti ellu viimiseks!

Meeskond

Meistriklassi viivad läbi kogemustega koolitajad Martin Pärn, Daniel Kotsjuba, Hegle Sarapuu-Johanson, Darja Prants, Kaire Tekku ja tipptasemel teenusedisaineritest mentorid, sh nii traditsioonilisemad teenusedisainerid kui digitaalsete teenuste arendamise eksperdid.

Martin Pärn

koolitaja

Hegle Sarapuu-Johanson


koolitaja

Darja Prants

koolitaja

Kaire Tekku

koolitaja

Daniel Kotsjuba

koolitaja

Helen Susan Selirand

teenusedisaini mentor

Madeleine Tults

teenusedisaini mentor

Kairi Loomet

teenusedisaini mentor

Kadri Hansson

teenusedisaini mentor

Andres Kostiv

teenusedisaini mentor

Carolina Maia Groisman

teenusedisaini mentor

Sofía Vega Anza

teenusedisaini mentor

Klarika Mäeots Uustal

teenusedisaini mentorMeistriklassi väärtus turismiettevõtjale

 • Oma ala tippspetsialistidest koolitajate koolitusmetoodika valik toetab innovatsiooni ning avatud mõtlemist kasutajakesksete turismiteenuste arendamisel.
 • Programmis osalemine ja teenusedisaineri tugi aitab hoida teenuste arendamise ja teenuse digitaliseerimise temaatika ettevõtete jaoks prioriteetsena muude igapäevaste operatiivjuhtimise teemade kõrval.
 • Koolitajad, teenusedisainerid ja teised programmis osalevad ettevõtted jagavad oma praktilisi kogemusi sarnastes olukordades ning aitavad osalejatel seeläbi neist õppida ning oma ettevõtte kontekstis rakendada.
 • Koolitajad ja teenusedisaineritest mentorid pakuvad objektiivset ja hinnanguvaba jooksvat tagasisidet.
 • Meistriklassi ülesehitus toetab koostööd osalevate turismiettevõtete vahel. Programmis on võimalus tutvuda ja kogemusi vahetada teiste ettevõtetega, et sobivusel arendada kas piirkondlikku või klienditeekonna ülest koostööd oma teenuste arendamisel.
 • Pärast meistriklassi läbimist pakub Eesti Disainikeskus osalenud ettevõtetele vajadusel ja soovi korral jätkutuge või osalemist jätkutegevustes ja -programmides.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse partneriks „Turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklass 2022-2023" elluviimisel on Eesti Disainikeskus MTÜ.

Meistriklassi läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kuidas osaleda?

4. gruppi kandideerimine lõppes 23.01.2023.

Lisainfo

Ave Pill

ärimudelite ja digitaliseerimise projektijuht

ave.pill@eas.ee

+372 5850 8793