Sündmuste välisturu võimekuse arendamise koolitusprogramm

Allikas: Anthony Delanoix

Miks sai koolitusprogramm ellu kutsutud?

Sündmustel on oluline roll külastusmotivatsiooni tekitamisel (sh madalhooajal), lisandväärtuse loomisel, külastuskestuse pikendamisel ning ettevõtete ja sihtkohtade arendamisel. Mitmed Eestis korraldatavad sündmused on juba rahvusvahelisel turul tuntud ja meelitavad igal aastal tuhandeid väliskülastajaid, kuid tegelik potentsiaal on veelgi suurem. Eestis korraldatakse arvukalt eriilmelisi sündmusi, mille korralduse kvaliteet on külastajate hinnangul väga hea. See omakorda kujundab soodsaid tingimusi – meie sündmustel on võimekust olla atraktiivne ja huvipakkuv ka välisturgudel rikastades seeläbi veelgi Eesti kui sihtkoha pakkumist ja suurendades rahvusvahelist konkurentsivõimet. Koolitusprogramm sai ellu kutsutud, et toetada kultuuri- ja spordisündmuste korraldajaid sellel teekonnal.

Koolitusprogrammi eesmärk ja sisu

Programmi eesmärk on toetada Eesti spordi- ja kultuurisündmuste korraldajaid väliskülastajatele atraktiivsete sündmuste arendamist ning seeläbi edendada nii sündmuste, turismisektori kui ka Eesti kui sihtkoha rahvusvahelist konkurentsivõimet. Koolitusprogramm aitab tõsta Eesti sündmuste korraldajate teadmisi ja oskusi korraldamaks ja turundamaks sündmusi, mis on magnetiks just väliskülastajatele. Tähelepanu keskmes on kestlikke, sh kogukonda kaasavate ja sihtkohta edendavate, välisturu eripära ja suundumusi arvestavate, ligipääsetavate ning rahvusvaheliselt turul silmapaistvate sündmuste korraldamine ja turundamine.

Eelneva saavutamist toetavad seminarid, mille üheks väärtuseks on kogemuste jagamine erinevate sündmuskorraldajate pooltLisaks saab igal sündmusel omale personaalse juhendaja, kellega kaardistatakse oma sündmuse hetkeolukord, tugevused, arendamist vajavad aspektid ja kavandatakse arendustegevused sündmuse välisturuvõimekuse suurendamiseks. Leiame igale sündmusele just temale sobiva juhendaja, kes aitab soovitud eesmärke ellu viia. Seminaride ja juhendamise tulemusena valmib tegevusplaan, kuidas sündmuse välisturu võimekust tõsta ja suurendada selle nähtavust huvipakkuval välisturul või -turgudel.

Miks programmis osaleda:

 • Rahvusvahelise kogemusega koolitajad.
 • Praktilised teadmised ja tööriistad, mida koheselt rakendada.
 • Võimalus kogemusi vahetada teiste oma ala tegijatega.
 • Personaalne juhendaja, kellega koostöös oma sündmust arendada.
 • Lisaks koolitajatele ja juhendajatele jagavad kogemust paljud praktikud.

Koolitusprogrammi tingimused ja korraldus

Koolitusprogrammi ootame kultuuri- või spordisündmuste korraldajaid (juriidilisi isikuid (AS, OÜ, SA, MTÜ), riigiasutusi ja kohaliku omavalitsuse üksuseid):

 • kellel on ambitsioon suurendada sündmuse välisturu võimekust muutes sündmust huvipakkuvaks, ligipääsetavamaks ja sobivamaks väliskülastajatele;
 • kelle sündmuse eesmärk ja sisu toetab Eesti turismi arengueesmärkide saavutamist ning on kooskõlas Eesti sõnumistrateegaga;
 • kellel on vähemalt ühe sündmuse korraldamise kogemust vähemalt paaril aastal ja kelle poolt korraldataval sündmusel on välisturu potentsiaal või kes on saanud toetust Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste ning konverentside toetusmeetmest või kes on vastavale toetusele kandideerinud, kuid ei saanud rahastust või kelle sündmusel juba osaleb väliskülastajaid, kuid keda soovitakse enam sündmusele meelitada;
 • kes plaanib korraldada vastavat (või uut) sündmust järgneval aastal (järgnevatel aastatel);
 • kellel on huvi, valmisolek ja ajaline ressurss osaleda seminaridel ja juhendamiseprotsessis. 

Juhime tähelepanu, et koolitusprogrammi kandideerijal ei tohi maksu- ja maksevõlg koos intressidega olla suurem kui 100 eurot või peab selle tasumine olema ajatatud.

Programmis saavad osaleda 10-ne sündmuse korraldajad. Seejuures iga sündmuse meeskonnast on oodatud 2 inimest. Osalevad sündmused valitakse välja kandideerimisankeetide alusel.

Koolitusprogramm koosneb viiest seminaripäevast ning personaalsest juhendamisest (10 tundi sündmuse kohta).

 • Seminarid toimuvad: 2. november; 21. november; 7. detsember; 11. jaanuar; 23. jaanuar.
 • Seminarid toimuvad Tallinnas, T1 kaubanduskeskuse majas (Peterburi tee 2, 4a korrus).

Seminaride teemad:

 1. seminaripäev: Sündmuste turg täna ja homme
 2. seminaripäev: Kestliku sündmuse korraldamine
 3. seminaripäev: Sündmuse välisturu võimekuse suurendamine (inglise keeles)
 4. seminaripäev: Kommunikatsioon ja turundus välisturgudele (inglise keeles)
 5. seminaripäev: Riskide juhtimine

Koolitusprogrammis osalemistasu on 70 eurot + KM. Osalemistasu sisaldab ühest ettevõttest kahele osalejale viiel koolituspäeval osalemist (sh lõuna) ja personaalset mentorlust juhendajaga (10 tundi). NB! Koolitusprogrammis osalemine on seotud vähese tähtsuse abiga (VTA). Programmis osalemiseks peab organisatsioonil olema VTA jääk vähemalt 5 904 (ehk 4 920+km).

Kandideerimine on läbi.

Koolitajad ja juhendajad

Tutvu koolitajate ja juhendajatega siin. Osalevate ettevõtete vajadustest ja ambitsioonidest lähtuvalt võib juhendajate valik laieneda.

Koolitusprogrammi viib ellu VisitEstonia koostöös Visionest Institute'ga.

Kooslitusprogrammi kaasrahastab Euroopa Liit.

Lisainfo

Tatjana Koor

Tootespetsialist (turismiosakond)

tatjana.koor@eas.ee

+372 627 9331