08.10 kell 11-12.30 Eesti turismisektori ärivõimaluste uuringu tutvustus

Käesoleva aasta suvel tegi Visit Estonia meeskond koostöös sõnumiagentuuriga Akkadian ligi 100 intervjuud turismisektori esindajate ja koostööpartneritega. Intervjuude eesmärk oli kaardistada sektori kriisiaegne olukord ning võimalused ja takistused kriisi üle elamiseks ning sellest väljumiseks. Intervjuud on sisend turismisektori strateegia ja tegevuskava loomisesse. 
​​​​​​​
Infoseminaril annab turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik ja Sõnumiagentuuri Akkadian esindajad Eneli Mikko ning Kadri Lainas ülevaate uuringu tulemustest.  

Infoseminari esitlus ja järelvaatamine

​​​​​Info ja küsimuste korral: 

Anneli Haabu
anneli.haabu@eas.ee
telefon 527 0660