EHE märk

EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse ja turundatakse loodussõbralikke ning keskkonnasäästlikke maapiirkonnas pakutavaid turismitooteid ja -teenuseid. Tunnustatud turismiteenuseid iseloomustavad ehedad elamused ja pärandkultuuri väärtustamine.

EHE märgis kinnitatakse teenusele või teenuste kompleksile kolmeks aastaks eeldusel, et teenuse või teenuste kompleks on pakkumisel olnud vähemalt üks aasta, selle kohta on olemas külastajate tagasiside ja täidetud on teised vajalikud kriteeriumid.

Tegemist on süsteemiga, millega turismiettevõtted vabatahtlikult võivad liituda.
Turismiettevõtetele annab süsteemiga liitumine väljundi kiiresti kasvaval turuosal, mille märksõnadeks on keskkonnatundlikkus, ehedad loodus- ja kultuurielamused. Taotledes oma tootele EHE märki, kohustub ettevõtja juhinduma ökoturismi põhimõtetest ja täitma tootele esitatavaid nõudeid.

Eesti Ökoturismi Ühendus koostöös Eesti Maaturismi Ühingu ja mitmete teiste asjaliste organisatsioonidega käivitas 2001.a. turismitoodete ökomärgistamise süsteemi EHE (Ehtne ja huvitav Eesti). 2014. aastal EHE märgi kriteeriumid ja taotlusvormid kaasajastati EASi turismiarenduskeskuse toel ja Eesti Maaturismi Ühingu eestvedamisel.

EHE märgi väljaandmist ja arendamist koordineerib MTÜ Eesti Maaturism. 

Kontakt:

Ly Siilak

EHE projektijuht

MTÜ Maaturism

Tel. 5197 7962, ehe@maaturism.ee

Loe lähemalt kriteeriumite ja taotlemise kohta.


Uudiskiri