EDENi konkurss

Eesti avastamata aarete ehk EDENi (European Destinations of Excellence) konkurss on seotud Euroopa Komisjoni algatatud projektiga, millest Eesti võtab osa alates 2008. aastast.

EDENi konkursi eesmärk on edendada säästvat turismi Euroopa Liidus, juhtida tähelepanu Euroopa vähe tuntud turismisihtkohtade väärtustele, mitmekesisusele ja ühistele aspektidele, neid rohkem tutvustada ja muuta sihtkohad aasta läbi külastatavaks.

Projekt põhineb riiklikel iga-aastastel teemakonkurssidel, mille võitjad moodustavad koostöövõrgustiku edasisteks arendus- ja turundustegevuseks.

Eestis valitakse igal aastal parim sihtkoht konkursil Eesti Avastamata Aarded, kus saavad osaleda regionaalsed ja piirkondlikud turismiühendused, valitsusvälised organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused.

Eestis EDENi konkursi võitjateks aastate jooksul tunnistatud sihtkohad:

  • rahvuspargid: Soomaa, Matsalu ja Vilsandi rahvuspark, Lahemaa rahvuspargi kolm mõisa,
  • linnad: Haapsalu, Viljandi, Tartu
  • piirkonnad: Võrtsjärve ja Saadjärve piirkond, Sibulatee
  • kohaliku toidu sihtkohad: Hiiumaa


Uudiskiri