ELi juhend turismiteenuste taastamiseks

Juhend täismahus eesti keeles

Juhend täismahus inglise keeles

Lühikokkuvõte

Juhistes võetakse üldiselt kokku viiruse levimise perioodil laialt avalikkuses diskuteeritud ja juba teada olevad soovituslikud käitumisnormid. 

ÜLDNÕUDED PIIRIDE AVAMISEKS

 • Kõiki muudatusi tuleb ellu viia järk-järgult.
 • Tingimuseks on, et Covid viirusesse haigestumine oleks liikmesriigis langustrendis.
 • Piisav võimekus tagada haiglakohti ja ravivahendeid juhuks, kui nakatunute arv hakkab uuesti tõusma. Seda eriti turismiregioonides, mis on pealinnadest kaugemal.
 • Testimisvõimekus peab olema piisav ka regioonides.
 • Paigas peab olema süsteem, kuidas monitoorida nakatumiste kulgu.
 • Peab olema loodud kontaktide tuvastamise süsteem.
 • Turistidele peab olema tagatud ingliskeelne info, kuidas pääseda riigis ligi arstiabile.
 • Kõige primaarsem on käte desinfitseerimise võimalus. Kaitsemaskide kandmine on pigem täiendav meede. 

SOOVITUSED KÜLASTAJATE TEENINDAMISEKS

 • Oluline on töötajate kaitsmine viiruse eest, sh vanemate ja krooniliste haigustega töötajate vähesem hõive.
 • Reeglid tuleb teha nähtavaks kõikidele külalistele, sh digitaalselt ning nii enne saabumist kui ka kohapeal. 
 • Igal ettevõttel peab olema oma tegevusplaan, mida tutvustatakse kõikidele töötajatele, kus on kirjas protseduurid alates ettevaatusabinõudest kuni nakatumise avastamiseni. 
 • Töötajad peavad olema koolitatud ära tundma COVID-19 viiruse sümptomeid ja neile on antud konkreetsed juhised, kuidas neid märgates käituda.
 • Peab talletama külaliste andmeid juhuks, kui nendega tuleb pärast ühendust võtta.
 • Tuleb sätestada inimeste arv, kui palju tohib rahvast olla ühiskasutatavates ruumides, et tagada 2 m reegel. Sätestada tuleb ka maksimaalne inimeste arv, mis ühte asutusse mahub ning seda ei tohi ületada. 
 • Vajadusel tuleb koostada graafikud, millal saab nt keegi tulla hommikust sööma, millal minna basseini jne. Kui see ei ole võimalik, tuleb tagada maskide, kummikinnaste jms kaitsevahendite olemasolu. 
 • Pärast külaliste lahkumist tuleb tube puhastada ning tuulutada vähemalt tund aega.  Lubatud on „tavalised“, varem kasutuses olnud puhastusvahendid. 
 • Voodilinadele ja käterätikutele kehtivad standardsed puhastusreeglid. 
 • Vastuvõtus, restoranides, basseinides jne peavad olemas olema käte desovahendid. 
 • Kui võimalik, siis vältida buffee-laudu ja serveerida külalistele toit otse lauda. 
 • Spaaprotseduuridel peaksid kandma maske nii klient kui ka teenindaja.
 • Kliendidel on soovitatav kasutada liftide asemel treppe. Liftide kasutamisel jälgida, et korraga oleks liftis vaid üks perekond või koos majutuvad inimesed.
 • Soovitustes peab iga riik ja regioon peab arvestama oma eripärasid. 

SOOVITUSLIKUD NÕUDED TRANSPORDITEENUSTELE

 • Nii palju kui võimalik, tuleb reisiks vajalikud protseduurid toimetada digitaalselt (piletite ostmine, check-in jne).
 • Kus võimalik, peaksid teenusepakkujad oma kommunikatsioonikanalite kaudu eelnevalt teada andma eeldatavatest reisijate arvudest (millal on tipptunnid), seda eriti nendes transpordivahendites, kus ei ole märgistatud numbrilised istekohad.
 • EK julgustab liikmesriike välja töötama uusi liikumismeetodeid ja -võimalusi oma kodanikele, nagu laiemad rattateed, võimalikud äpid info edastamiseks jms uuenduslikud lahendused eesmärgiga tagada inimestele võimalus hoida distantsi ning transpordivahendeid mitte ummistada. 
 • Sõidukijuhi kaitse: abiks on sisenemine mujalt kui eesuksest ning vahesein sõidukijuhi ja kliendi vahel. 
 • Avada uksi automaatselt igas peatuses, ei ole vajalik kliendipoolne eraldi nupuvajutus.
 • Toitu ja jooki ei ole soovituslik enam sõidukite pardal müüa, et maksimaalselt vähendada kokkupuudet.  Võimalusel pakkuda ettetellimist.
 • Transpordivahendites on soovituslik kanda maski.
 • Sõidukijuhtidele tuleb tagada tööandja poolt kaitsemaskid, kindad jms vajalik.
 • Transpordisõlmedes peaksid olema ruumid, kuhu ajutiselt paigutada haigustunnustega reisijad.
 • Transpordisõlmedes soovitatakse eemaldada pingid, lauad jms, mis soodustavad inimhulkade kogunemist.
 • Soovituslik on hajutada reisimist, pakkudes madalamaid hindu tipptundide välisel ajal.
 • Kruiisilaevadel võiks olla võimalus läbi viia Covid-19 viiruse testimist.