Suhtlus välisklientidega ja turvaline teenus

Kolm soovitust turismiettevõtjale

Info suhtluseks välisklientide ja -partneritega

Info turvaliseks teenusepakkumiseks

Klientides kindlustunde loomiseks ning eelarvamuste ja esialgse ebakindluse seljatamiseks soovitame eristada sõnumi klientidele ettevõtte protseduuridest ja sisemistest kordadest. Kui viimased on eelkõige juriidilises vormis toimimisjuhised, siis sõnum klientidele võiks olla isiklik, kergesti leitav, hõlpsasti loetav ja tooma välja peamise, kuidas külastajatest hoolitakse, lähtudes just antud ettevõtte tegutsemise eripärast.