Suhtlus välisklientidega ja turvaline teenus

Kolm soovitust turismiettevõtjale

Info suhtluseks välisklientide ja -partneritega

Info turvaliseks teenusepakkumiseks

Üleeuroopalised soovitused turismiteenuste pakkumise järkjärgulise taasalustamise kohta: ELi juhend inglise keeles, eesti keeles ja eestikeelne lühikokkuvõte

Nõuded, millele alljärgnevad turvalise teenusepakkumise juhised tuginevad, kinnitas  Vabariigi Valitsus pärast eriolukorda.

Valitsuse korraldus piirangute kohta pärast eriolukorda (16.05)
Valitsuse täpsustus eriolukorra järgsete leevenduste kohta (21.05)
Valitsuse leevendus riigipiiri ületamisele ja siseruumides ürituste korraldamisele (28.05)

Klientides kindlustunde loomiseks ning eelarvamuste ja esialgse ebakindluse seljatamiseks soovitame eristada sõnumi klientidele ettevõtte protseduuridest ja sisemistest kordadest. Kui viimased on eelkõige juriidilises vormis toimimisjuhised, siis sõnum klientidele võiks olla isiklik, kergesti leitav, hõlpsasti loetav ja tooma välja peamise, kuidas külastajatest hoolitakse, lähtudes just antud ettevõtte tegutsemise eripärast.
Jagage meiega oma parimaid praktikaid: fotosid, veebilehtede ja sotsiaalmeediaviiteid, et saaksime kliendisõbralikke ja vaimukaid lahendusi ka teistele tutvustada! Teie head näited on oodatud meie kliendisuhete juhi Piret Koodi e-posti.

Lisainfo

Ülevaade kriisimeetmetest ettevõtjatele - kokkuvõtlik info kõigi kriisitoetuste tingimustest ja neid haldavatest asutustest

Kriisiga seotud turismistatistika

  • Eesti majutusettevõtetes majutatud välisturistide arv Eestis vähenes märtsis 64% ja I kv kokkuvõttes 16%. UNWTO andmetel olid Euroopas keskmiselt samad näitajad vastavalt 57% ja 19%. UNWTO avaldas 7. mail 3 võimalikku stsenaariumi, milliseks kujuneb mitmepäevaste välisreiside arv 2020. aastal, sõltuvalt viiruse levikust ja piiride avanemisest. Eeldades järk-järgulist piiride avamist ja reisipiirangute leevendamist alates juuli algusest, võib mitmepäevaste välisreiside arv 2020. aastal väheneda 58%. Kui piiride avamine lükkub edasi, siis on langus vastavalt suurem.
  • Statistikaamet avaldab tööturu kiirstatistikat töötamise registri iga nädala andmete põhjal. 24.05 seisuga oli majutuse ja toitlustuse valdkonnas töösuhete arv aasta algusega võrreldes vähenenud 16,7% ja eelmise aasta sama nädalaga võrreldes 19,7%.