Green Key teemaline seminar turismi tugiorganisatsioonidele

Allikas: Priidu Saart

Hea turismi tugiorganisatsioon ja piirkondlik turismiarenduskeskus!


20.04 toimus Green Key taotlusvooru tutvustav seminar turismi tugiorganisatsioonidele.

Kuigi Green Key märgist saavad taotleda ettevõtted, siis on oluline, et ka turismiorganisatsioonid oleksid märgise ja selle taotlemisega kursis, et jagada infot enda võrgustiku ettevõtetega ning julgustada neid oma keskkonnajuhtimissüsteeme arendama.

Seminaril tutvustasime keskkonnajuhtimise olemust ja olulisust ning Green Key märgise süsteemi. Lisaks andsime ülevaate taotlusvooru nõuetest ja orienteeruvast taotlemise etappide ajakavast.

Teavitusseminari viisid läbi SEI Tallinna eksperdid Evelin Piirsalu ja Harri Moora.

Lisateave Green Key märgise kohta siit. Lisainfo: green.key@eas.ee

Green Key märgisega seotud tegevusi koordineerib Eestis Turismiarenduskeskus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusega. Programmi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.


Vaata seminari järele siit: