Turismiettevõtete ärimudelite arendamise toetus uuenenud

30. september 2019

EAS alustab 10. oktoobril turismiettevõtete ärimudelite projektide vastuvõttu uutel tingimustel. Uutel tingimustel saavad toetust taotleda ka riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused ning vähemalt 36 kuud tegutsenud Eestis registreeritud juriidilised isikud (OÜ, AS, MTÜ, SA jm). Näiteks ootame taotlema majutusettevõtteid (v.a eraisiku üüriteenus), muuseume, atraktsioone, spaasid ja veekeskuseid, sadamaid (nii mere- kui ka sisesadamaid), sündmuste korraldajad, spordikeskuseid, aktiivse puhkuse pakkujaid, maaturismi ettevõtteid, sihtkoha organisatsioone.

Toetuse infopäev toimub 15.10 Tallinnas, kuid osaleda saab ka üle veebilingi. 
Registreeruda palume siin.
NB! Osale ka ärimudelite praktikumis 5.-6. novembril
Lisainfo 
jane.jakobson@eas.ee

Toetuse eesmärk on uuenduslike tegevustega väliskülastajates reisimotivatsiooni tekitada, ettevõtete majandustulemusi parandada ning turismiettevõtte ja ka Eesti kui turismimaa konkurentsivõime kasvatada. 

Toetus on mõeldud väliskülastajates huvi tekitavate lisateenuste ja lahenduste arendamiseks. Välisuturul tegusemise võimekus (turundus, tootearendus ja klienditeenindus) peab olema taotlejal iseseisvalt. Klienditeekond valitud sihtrühmale peab olema arusaadav ja teenus tarbitav. Toetust antakse vähemalt ühele tegevusele alljärgnevast loetelust:
1) teenuse arendamiseks senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile,
2) personali, turunduse, tootmise ja teeninduskvaliteedi arendamiseks või
3) unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

Ärimudel on ettevõtja tegutsemismudel käibe tekitamiseks ja kasumi teenimiseks. Ärimudeli uuendamine on turismiettevõtja seniste ja uute väärtuste kombineerimine eesmärgiga leida olemasolevale ressursile uut rakendust või hoida kokku kulusid ja teenida täiendavat tulu. Projekti lõppedes on taotleja ärimudeli uued teenused müügivalmis ning ettevõtja turundab neid valitud sihtturgudel.

Hinnatakse arendatava teenuse innovaatilisust, ambitsiooni ja sellega kaasnevat turismitulude mahu kasvu, samuti valitud sihtturu nõudluse potentsiaali. Teenused peavad sobituma ettevõtte kliendistruktuuriga ning teenuste portfelliga.

Toetust antakse jooksva taotlemise alusel kokku mahus 5 miljonit eurot, ühe projekti min toetus on 20 000 ja maksimaalne toetus 200 000 eurot, millele lisandub omafinantseering 40%. Projekti elluviimise periood on 3-18 kuud, kuid hiljemalt peab projekt lõppema 31.08.2023.

Juhul kui toetuse taotleja on riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus või suurettevõtja, tuleb projekti kaasata vähemalt üks väikese või keskmise suurusega ettevõtja, kes teenib tulu uuendatud ärimudeli rakendamise tulemusel.

Soovitame osaleda eelnõustamises, võimalik on saada ka ettevõttepõhist mentorlust.