Turismi ärimudelite toetuse taotlusvoorust

07. jaanuar 2021

Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetuse taotlusvooru avatud olnud aja jooksul esitati kokku 43 taotlust kogumahus 6 965 329,45 eurot (sh ülekate u 4,8 mln eurot). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kinnitatud taotlusvooru eelarve oli 2,1 miljonit eurot.

EAS menetleb vastavalt ministri määrusele taotlusi nende laekumise järjekorras, võttes aluseks taotluste esitamise kellaaja sekundilise täpsusega. Esialgu suunatakse menetlusse esimesed 22 projekti kogumahus ca 3,6 miljonit eurot (sh ülekate 1,5 miljonit eurot). Kõiki menetlusse suunatud projekte hinnatakse vastavalt valikumetoodikale, mis võtab arvesse arendatava ärimudeli mõju, realistlikkust ning konkurentsieelise tekkimist. Maksimaalne toetuse summa, mida sai küsida, oli 200 000 eurot, minimaalne 20 000 eurot, keskmine taotluse suurus on 161 000 eurot. Esimesi otsuseid on oodata märtsis.

Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise suurprojektide toetuse eesmärk on turismiettevõtja ärimudeli uuendamise kaudu kasvatada Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet. Toetuse andmise tulemuseks on senisest kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogilise lahenduse väljaarendamine ja rakendamine, mille abil on võimalik kasvatada (välis)külastajate ööbimisi ja nende kulutusi, vähendada madalhooaja mõjusid ja regionaalsust ning edendada väikese ja keskmise suurusega ettevõtlust.

Taotlemise väga suure aktiivsuse tõttu oli turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetuse taotlusvoor avatud 7. jaanuaril ajavahemikul kell 9:00 - 9:26. Toetuste esitamisel infosüsteemis Riigi Tugiteenuste Keskuse kinnitusel tõrkeid ei esinenud. Ärimudeli rakendamise suurprojektide toetust kaasrahastatakse Euroopa Regionaalfondist.