Turism esimese poolaastaga rekordigraafikus

07. august 2019

Turismi esimene poolaasta näitas, et Eesti liigub taas rekordigraafikus, pisut on vähenenud Tallinna osatähtsus ning ka sõltuvus peamistest lähiturgudest.

Esimese poolaasta kokkuvõttes ööbis majutusettevõtetes kokku 1,65 mln sise- ja välisturisti, mis on 4% rohkem kui 2018. aasta samal ajal. Veedetud ööde arv oli 3 mln – 3% ehk 83 000 võrra rohkem kui 2018. a samal ajal.

Peamine sõnum on, et kuigi turism suurimatelt välisturgudelt – Soomest ja Venemaalt – oli langustrendis, kattis nende languse paljude muude sihtturgude tugev kasv. Eestil on lähiriikide võrdluses väga suur sõltuvus mõnest lähiturust, reisiprofessionaalide ja turismiettevõtete pingutus on suutnud külastajate spektrit mitmekesistada.

Tallinna osatähtsus on veidi alla poole ja langustrendis, maakonnad kasvatavad oma osakaalu tasapisi, kuid järjepidevalt, mis on samuti strateegiline eesmärk - külalisi hajutada, tekitada korduvkülastuse motivatsiooni ja uusi elamusi.

Kuigi Soome turg on üldises languses nii Tallinnas kui ka väljaspool pealinna, leidub maakondi, mis on poolaasta arvestuses suutnud Soome külastajaid kasvatada, eelkõige Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa.
Vene külastajate puhul väärib märkimist, et nad on langustrendis ka paljudes muudes Euroopa riikides, põhjuseks majandusliku kindlustunde vähesus ja riiklikud meetmed siseturismi suurendamiseks. Sealjuures Eestis oli Vene turistide ööbimiste arvu langus näiteks väiksem kui Soomes (2% vs 4%).
Läti turiste ja nende ööbimisi lisandus koguni 14% ja Läti turg jõudis uue rekordini juba seitsmendat aastat järjest.

Ka airbnb kaudu broneeritud ööde arv kasvas 25%.

Loe lähemalt: https://www.puhkaeestis.ee/et/uuringud-ja-ulevaated/turismi-arengu-ulevaated