Tuhu soo ja RMK matkarada

Oidrema-Tuhu soostik on Lääne-Eesti üks suurimaid, aga ka noorimaid soostike, paiknedes vaid 10km kaugusel merest. Idapoolset osa nimetatakse Tuhu madalsooks, läänepoolset Tuudi rabaks. Sõjajärgselt püüti küll sood kuivendada, kuid õnneks jäi siiski suurem osa inimtegevusest puutumatuks.
Hea teada. Matkarada on 950 meetrit laudteed, läbimisaeg umbes 1h, soovitavalt kaasa kummikud.

Oidrema-Tuhu soostik on Lääne-Eesti üks suurimaid, aga ka noorimaid soostike, paiknedes vaid 10km kaugusel merest. Idapoolset osa nimetatakse Tuhu madalsooks, läänepoolset Tuudi rabaks. Sõjajärgselt püüti küll sood kuivendada, kuid õnneks jäi siiski

Omadused