public.homepage.logo
Pildil on palju inimesi kes naudivad kontserti käed püstiAllikas: Gert Nõgu

Suurkontsertide sihtfinantseerimise programm

programmi eesmärk on luua reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks ja edendada Eesti mainet rahvusvaheliste suurkontsertide toimumise kohana

Taotlusi võtame vastu jooksvalt ja menetleme esitamise järjekorras. Peatame vastuvõtu, kui on täitunud aastase vooru rahaline maht.

Toetuse tulemusel suureneb Eestis toimuvate sündmuste rahvusvaheline tuntus, väliskülastajate arv ja motivatsioon Eesti esma- ja korduvkülastusteks, riigile laekuv maksutulu.

Taotlema on oodatud Eestis registreeritud äriühingud, kes on korraldanud viimase viie aasta jooksul vähemalt ühe välisartistiga suurkontserdi publikuarvuga vähemalt 5000 või vähemalt kaks kontserti, mõlemad publikuarvuga vähemalt 2000 külastajat.

Hindamiskriteeriumid 

 • välisriikidest saabuvate osalejate arv on vähemalt 500;
 • esinejaks on vähemalt üks välisartist;
 • toimumisaeg Eestis on ajavahemikus 12.07.2022 kuni 31.10.2026;
 • piletimüük ei ole alanud enne 12.07.2022;
 • kogueelarve on vähemalt 250 000 eurot;
 • turundustegevused aitavad kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele;
 • korraldamisel järgitakse kestliku sündmuse korraldamise põhimõtteid;
 • on korraldatud erivajadustega inimeste juurdepääs suurkontserdile;
 • turundusmaterjalid sise- ja rahvusvahelises kommunikatsioonis viitavad veebilehele visitestonia.com.

Toetuse suuruse tingimused

Minimaalne kontserdi toetus on 50 000 ja maksimaalne 200 000 eurot, osakaal sõltub välispubliku hulgast:

 • osakaal on 20%, kui osaleb 500-700 väliskülastajat;
 • osakaal on 25%, kui osaleb 701-1000 väliskülastajat;
 • osakaal on 30%, kui osaleb 1001-3000 väliskülastajat;
 • osakaal on 35%, kui osaleb vähemalt 3001 väliskülastajat.

Toetuse abikõlblikud kulud

 • suurkontserdi korraldamine ja tööjõukulud;
 • turundus;
 • välisriikidest saabuvate artistide ja sündmuse korraldamisega seotud isikute transport, toitlustus ja majutus;
 • suurkontserdi külastajate statistika kogumine ja analüüsimine;
 • välisartistide ja agentide tasud.

Suurkontserdi sihtfinantseerimise programmi rahastatakse riigieelarvest.

Küsi lisa või tule eelnõustamisele
tatjana.koor@eas.ee