public.homepage.logo
Saade Strateegia akadeemiaAllikas: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Strateegia akadeemia: Kuidas kujundada turismipoliitikat tulevikku vaatavalt?

Strateegia akadeemia saates räägitakse tuleviku kavandamisest turismipoliitika kujundamisel

Seekordses Strateegia akadeemia saates räägivad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi turismi valdkonnajuht Külli Kraner ning tulevikeseire ekspert ja TalTechi tööstusdoktorant Johanna Vallistu tuleviku kavandamisest turismipoliitika kujundamisel.

Arutatakse, miks riigi tasandil on sageli pikka vaadet keeruline luua ning milliseid oskusi ja võimekusi on vaja, et poliitikat ettevaatavalt teha. Saab teada, mille poolest erineb tavapärane strateegiline planeerimine tuleviku kavandamisest, millal tulevikeseiret kasutada ning miks just selline lähenemine toetab teadmistepõhist otsustamist ja vähendab sulgumist silotornidesse.

Kuuleb ka, millised nipid aitavad näha uusi tulevikke ning milliseid mõttemustreid on juba murtud turismi pika vaate loomisel. Arutatakse sedagi, miks ei pea tulevikku vaatama alati läbi futuristlike prillide ning miks on teinekord mõistlik lähtuda hoopis "kasutatud" tulevikest. Uuritakse, milliseid käitumuslikke praktikaid tulevikeseire kasutamine turismivaldkonna erinevates osapooltes on toonud ning kuidas koosloome muuta sõnakõlksust päristegevuseks. Kuidas kaasata selliselt, et osapooled tunneks end ka päriselt kaasatuna, aga samas tagada, et visioon ei oleks ühegi huvigrupi nägu?

Keda peaks kõnetama turismi visioon Eestist kui moodsast kodust metsiku tagaaiaga, mida see täpsemalt tähendab ning mis on üldse kõige suurem ambitsioon, mida soovitakse saavutada? Saame teada, kas on leitud üles ka mõni uus Eesti erilisus, millega maailmas silma paista, mida kätkeb endas taotlus olla parim paik elamiseks ja töötamiseks, kuidas saada Põhja- ja Baltimaade piirkonna juhtivaks üritus- ja äriturismi sihtkohaks ning kas Eesti ülepea näeb end Põhja- või Baltimaana või hoopis kellegi kolmandana. Saatekülalised selgitavad ka, miks on viimane aeg tagasihoidlikkusest lahti saada ning miks peaks iga eestlane olema turismi saadik.

 

Lisainfo: Külliki Tafel-Viia, teadmusjuhtimise valdkonna juht, strateegiaosakond, kylliki.tafel-viia@mkm.ee