public.homepage.logo
festival vibesAllikas: Priidu Saart

Rahvusvaheliste spordi-​ ja kultuurisündmuste toetus

Toetuse eesmärk on luua reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks kvaliteetsete, kestlikke, ligipääsetavate, väliskülastajatele nähtavate sündmuste abil

AVAME SÜGISEL 2024

 • Toetusvoor on mahus 433 172 eurot, omafinantseeringu suurus on 30%
 • Ühe sündmuse toetus on minimaalselt 30 000 ja maksimaalselt 75 000 eurot
 • Projekti tegevuste kogumaksumus on kuni 200 000 eurot
 • Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Liidu 2021-2027 perioodi struktuurivahenditest

Toetuse eesmärk

Rahvusvaheliste spordi-​ ja kultuurisündmuste toetus võimaldab sündmuste kvaliteetsema korralduse ja välisturunduse abil luua reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks, suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste sündmuste toimumise kohana ning seeläbi aidata kaasa Eesti turismiteenuste ekspordi kasvule COVID-19 kriisi eelsele tasemele.

Toetusega kaasrahastatakse ühe-aastaseid rahvusvahelisi spordi- ja kultuurisündmuseid.

 • Rahvusvaheline kultuurisündmus on avalik rahvusvaheline sündmus, mille eesmärk on tutvustada ja edendada kultuuri
 • Rahvusvaheline spordisündmus on mis tahes spordialal avalik rahvusvaheline sündmus või võistlus, mis järgib selle spordiala eeskirja või tegevusjuhendi reegleid

Toetuse andmise tulemusena:

 • suureneb väliskülastajate arv
 • Eesti on meeldejääv reisisihtkoht
 • riigile laekub täiendav maksutulu
 • suureneb turismiteenuste pakkujate arv, kes müüvad oma teenuseid sündmusel osalevatele külastajatele
 • väheneb hooajalisus
 • suureneb regionaalne võrdsus
 • sündmused on kestlikkumad ja ligipääsetavamad

Taotlemise tingimused:

 • sündmus toimub Eestis, aitab kaasa turismisektori elavdamisele ja Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele
 • minimaalne väliskülastajate arv Tallinnas toimuval sündmusel on 600 ja väljaspool Tallinna toimuval  300
 • toimub ühtse programmiga vähemalt kahel järjestikusel päeval, sh mõlemal päeval toimub sisuline tegevus
 • järgib kestlikkuse, ligipääsetavuse, võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid,
 • turundustegevused viiakse ellu vähemalt ühel välisturul ja pakutakse informatsiooni Eesti turismivõimaluste kohta
 • taotlus on esitatud vähemalt 4 kuud enne sündmuse toimumist
 • sündmuse kavandamisse ja elluviimisesse on kaasatud vähemalt kaks väliskülastajaid teenindavat väikese ja keskmise suurusega ettevõtjat
 • toetuse saaja korraldab sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning toimumiskohas teavituse veebilehe visitestonia.com kohta

Projekti kõige varasem algusaeg võib olla taotluse esitamise kuupäev ja tegevused tuleb ellu viia 24 kuu jooksul, kuid hiljemalt 31. oktoobriks 2029.

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Liidu 2021-2027 perioodi struktuurivahenditest.

Täpsemat infot toetuse tingimuste, vajalike dokumentide ja taotlemise kohta saab EASi ja Kredexi ühendasutuse veebist 

Rohkem infot:

Marge Veeranna
ettevõtluskonsultant
marge.​Veeranna@​eas.​ee
 +372 5346 7802