public.homepage.logo
Riding bikes on an islandAllikas: Rivo Veber

ReviewPro - abimees kliendikogemuse täiustaisel?

ReviewPro on veebipõhine tööriist, mis kogub turismiettevõtete kliendide tagasisidet 175 erinevast kanalist, analüüsib ning visualiseerib tulemusi

Klienditagasiside tööriist ReviewPro

Külastajate tagasiside ning rahulolu on oluline iga ettevõte ja sihtkoha vaatest mõjutades nii ettevõtete ja sihtkohade mainet kui ka konkurentsivõimet. ReviewPro platvorm kogub ja koondab külastajate tagasisidet 175 veebipõhisest kanalist, sh Google, Booking.com, TripAdvisor, Facebook, Expedia jne. 

ReviewPro poolt kogutud ja automaatselt analüüsitud andmed aitavad nii ettevõttel endal kui ka sihtkohal mõista paremini oma külastajaid, nende ootusi, rahulolu ja seda mõjutavaid tegureid. Saadud sisend võimaldab langetada põhjendatud arendustegevuste otsuseid pakkumaks külastajale kvaliteetseid teenuseid, paremat teenindust ja positiivselt meeldejäävat kogemust. See omakorda soodustab broneeringute arvu suurenemist, sest külastajate arvustused on suurimad mõjutajad uute külastajate ostuotsuste tegemisel.

Veebipõhised arvustused ja tagasiside on fookuses ka turismiarenduskeskuse strateegias tulemusnäitajana (KPI –  Key Performance Indicator). Strateegias on seatud eesmärgiks klientide rahulolu tõus 0,1 protsendipunkti aastas ning seda mõõdetakse ReviewPro andmete alusel. 

Alates 2022. aastast on sihtkohtade koostööpiirkondadel ligipääs ReviewPro platvormile, et oma sihtkoha turismiarenduse ning ettevõtete teeninduskvaliteedi parandamisel neid andmeid nutikalt ära kasutada ja tulemustest lähtuvalt koolitus-, koostöö- ning muid arendustegevusi kavandada. 

ReviewPro kasutajatugi


Visit Estonia partner ReviewPro andmete uuendamisel ning ettevõtete liidestamisel on sihtkoha turismiarendusorganisatsioonid.

Visit Estonia meeskonnas on ReviewPro peakasutaja ja tootejuht:

Tatjana Koor

tatjana.koor@eas.ee

Küsimuste korral pöördu!