Terviseameti turismivaldkonda käsitlevad juhendmaterjalid

05. märts 2020

Juhime tähelepanu, et koroonaviiruse kiire levikuga seoses on Terviseameti veebilehelt leitavad mitmed instruktsioonid ja soovitused, mis puudutavad ka turismisektoris tegutsevaid ettevõtteid.

Ameti kodulehelt on leitav koristamise ja desinfitseerimise juhis hotellidele jt majutusasutustele, mille punktid on asjakohased ka atraktsioonide jt turismiobjektide haldamisel. Lisaks on koostatud juhend sündmuste korraldajatele. 

Mõlemad juhendid asuvad veebilehe allosas rubriigis "Soovitused asutustele". 

Sotsiaalministeeriumilt saadud info kohaselt: 

  • Praeguses olukorras ei peeta põhjendatuks kultuuriürituste ja spordisündmuste piiramist või keelamist viiruse levikuga seoses. Kuid Terviseamet ei saa prognoosida piirangute seadmise vajadust nädalate lõikes.
  • Lähtuvalt kiiresti muutuvast epidemioloogilisest olukorrast maailmas, Euroopa Liidus ja ka Eestis soovitab Terviseamet riskirühma kuuluvatel inimestel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed) vältida avalikel ja suurüritustel osalemist. Haigusnähtudega inimestel palub Terviseamet avalikel ja suurüritustel mitte osaleda.
  • Korraldaja peab hindama ürituse korraldamisega kaasnevaid riske vastavalt Terviseameti koostatud juhendile avalike ja suurürituste läbiviimise kohta.
  • Ürituse korraldamisel peavad olema tagatud kõrgendatud tervisekaitse nõuded.
  • Peavastutus riskide hindamisel ja vältimisel lasub ürituse korraldajal.
  • Täiendavate küsimuste korral on Terviseamet valmis tegema koostööd ja vajadusel konsulteerima ürituse korraldajaga.

Soovitame jälgida Terviseameti ja Välisministeeriumi hinnanguid olukorrale ning vastavaid soovitusi.  
Terviseamet jagab infot ka inglise ja vene keeles, samuti on Välisministeeriumi veebilehel nii inglise- kui ka venekeelne info.

Klientide kindlustunde suurendamiseks võib vajadusel Terviseameti juhiste järgimisest ka oma veebilehel / sotsiaalmeedias / klientide sisenemisteekonnal teada anda.