Tamula muinasasula koht Roosisaarel

Võru fotograafi Ida Kepniku poolt 1938.a. Tamula järvest juhuslikult leitud ürgveise sarved, loomaluud ja teised esemed viitasid kiviaja asukohale.
1958.a leiti Võhandu jõe süvendamise ja sillaehitustööde käigus sarved kolju osadega, keraamikat ja mitmeid esemeid.

1959. a suvel tegi Ajaloo Instituut ja Valga Rajoonidevahelise Koduloomuuseumi ühisekspeditsioon kindlaks asula täpse koha. Tamula asulakoha vanuseks on umbes 5000 aastat.

1998. aastal paranes ühendus Roosisaarega – valmis uus rippsild jalakäijatele. Sillalt avaneb kaunis vaade nii Tamula järvele kui ka Võru linnale.

Võru fotograafi Ida Kepniku poolt 1938.a. Tamula järvest juhuslikult leitud ürgveise sarved, loomaluud ja teised esemed viitasid kiviaja asukohale.
1958.a leiti Võhandu jõe süvendamise ja sillaehitustööde käigus sarved kolju osadega, keraamik

Omadused