Sutlepa vaateplatvorm ja linnuvaatlustorn

Silma Looduskaitse alal, Saare külas, Sutlepas on sinu jaoks loodud vaatetorn ja vaateplatvorm ja kaks omanäolist matkamaja.

Kaitseala hõlmab Haapsalu lahe põhjaosa ning kunagi Noarootsit mandrist eraldanud Silmeni väina ala. Kaitsealal on vaadeldud üle 200 linnuliigi (sh merikotkas, kalakotkas, must-toonekurg, sookurg, laululuik, väike-luik). Sügisrändel on korraga registreeritud kuni 100 000 veelindu. Lisaks linnurikkusele jääb kaitsealale ravimuda ja kalakoelmud.

Silma Looduskaitse alal, Saare külas, Sutlepas on sinu jaoks loodud vaatetorn ja vaateplatvorm ja kaks omanäolist matkamaja.

Kaitseala hõlmab Haapsalu lahe põhjaosa ning kunagi Noarootsit mandrist eraldanud Silmeni väina ala. Kaitsealal on vaad

Omadused