Sügisel alustab turismiettevõtete arenguprogramm

21. juuni 2017

Visit Estonia tiimil on rõõmustav sõnum kõigile turismiettevõtetele: oleme koostöös sektoriga ja tippudega muudestki valdkondadest töötanud välja tervikliku paketi turismiettevõtete äri arendamiseks. Turismiettevõtete arenguprogramm sisaldab mitmesuguseid võimalusi nii väiksematele kui suurematele tegijatele. Pakutavasse valikusse hakkavad kuuluma nii võimalused neile, kes soovivad äri arendamise teemadel tarkust koguda, kui ka neile, kel plaanis oma ettevõtte tegutsemismudel täielikult läbi raputada ja leida uusi viise tulu teenimiseks.

"Kui turism näitab jõulist kasvu, tähendab see, et ka ettevõtetel läheb hästi. Samas vaatavad meie targad ettevõtjad kindlasti ka kasvunumbrite taha ega näe neid endastmõistetavana," ütles turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso. "Klientide ootused muutuvad pidevalt, meid külastavad uued sihtgrupid ja huvilised uutelt sihtturgudelt. Kas Soome turist aastal 2020 tahab sedasama, mida ta tahtis 10 aastat tagasi? Millised on kõige rohkem kulutavate konverentsituristide ootused? Kuidas kohandada oma teenust järjest suurenevale turistidevoole Aasiast? Need on vaid mõned küsimustest, millega peab tegelema iga turismiettevõtja, kes tahab oma kasumlikkust säilitada ja suurendada," selgitas Mutso. 

Kõigile turismiettevõtetele, kes on enda objekti või teenuse sisestanud veebilehele visitestonia.com, avame sügisel meie profikeskkonnas võimaluse teha läbi enesehindamise küsimustik ja võrrelda oma tulemusi sektori keskmisega (teiste vastanute anonüümne keskmine). Sellest lähtuvalt annab programm soovitusi ettevõtte praktiliseks arendamiseks seitsmel teemal (näiteks internetiturundus, tootearendus, ligipääsetavus). Ühtlasi hakkab tulevikus selle keskkonna kaudu toimuma kvaliteedimärgiste (Roheline Võti jms) taotlemine. Veebikeskkond uueneb pidevalt täiendatud materjalidega.

Arenguprogrammi teine, mahukam fookus, on turismiettevõtete ärimudelite uuendamisel. See sisaldab endas koolitusi ja toetusmeedet uute ärimudelite rakendamiseks.

Turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolitusprogramm aastateks 2017-2021 sisaldab koostööd ja kogemuste vahetamist nii Eesti-siseselt kui ka välisriikides, sektori sees ja sektorite vahel uuenduste ettevõtluses rakendamise teemal. 1-2-päevaste silmaringi avardavate lühikoolituste programm on avatud võimalikult laiale turismiettevõtete sihtgrupile ja koolituste kava koostamisel osalevad Eesti turismi erialaliitude esindajad.

Teine oluline osa koolitusprogrammist on oskuste kasvatamine – ettevõttel on võimalik kandideerida pikemale koolitustsüklile nagu mentorlus, õppereisid ja praktikumid, mille raames omandatakse uusi teadmisi teenuste disaini, innovatsiooni, välisturunduse, juhtimise ja muude ärimudeli uuendamisega seotud valdkondades. Läbi analüüsitakse kõik ettevõtte jaoks olulised valdkonnad: kliendisegmendid, väärtuspakkumised, kanalid, kliendisuhted, tuluvood, põhiressursid, peamised tegevused, partnerid ja kulustruktuur. Selle tulemusel töötab ettevõte välja uue ärimudeli, millega leitakse lahendus lisatulu teenimiseks või kulude kokkuhoiuks, olemasoleva ressursi täiendavaks rakenduseks või uue lahenduse turuletoomiseks. Ärimudeli arendamiseks seotud koolitused on suunatud kitsamale sihtgrupile, täpsemalt võimalikele ärimudelite uuendamise toetusele kandideerijatele, et spetsialistide abiga välja arendada uus ärimudel, mida toetuse vahendite abiga rakendama hakata.

Registreerumise koolitustele avame samuti sügisel 2017, täpsem info jooksvalt uudiskirja vahendusel ja EASi veebilehel. 

Enesehindamise küsimustikuga algava tegevuste paketi tipus on uute ärimudelite rakendamise toetus. Seda antakse ettevõtte tegutsemismudeli muutmiseks, mille tulemusena paranevad ettevõtte majandustulemused ning kasvab ettevõtja enda tulevane investeerimisvõimekus.  Taotlema on oodatud majutusettevõtjad ja erasektori turismiatraktsioonid, kes on:

  • väike- või keskmise suurusega ettevõtted,
  • registreeritud äriühinguna,
  • valdkonnas tegutsenud vähemalt 36 kuud
  • läbinud EASi turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolituse, mille käigus on valminud ärimudeli plaan

Toetuse miinimumsumma on 20 000 ja maksimumsumma 150 000 eurot. Toetatakse kuni 60% projekti kogueelarvest.

Toetuse taotlemise avame hilissügisel, kui esimesed koolitused on lõppenud, ning taotlemine käib jooksvalt kuni aastani 2021.