Strateegiline meeskonnamäng X-Maze

X-Maze mängus saab igat etteantud ülesannet lahendada üks valikuline meeskonna liige, kes valitakse välja enne ülesande sooritamist. Meie anname vaid aimu, milline võib olla ruumis olev ülesanne. Ülesandeid sooritades kogute X-märgiseid, mille eest saate lõpukambris ühise ülesande sooritamiseks vajalike sekundeid.

Iga X-märgis annab sinu meeskonnale 5 sekundit, et lõpukambris lahendada ülesanne ja teenida väärikas punktiskoor. Kes kogub kõige enam sedeleid hooaja jooksul ning suudab püsida edetabelis saab ka premeeritud!

X-Maze mängus saab igat etteantud ülesannet lahendada üks valikuline meeskonna liige, kes valitakse välja enne ülesande sooritamist. Meie anname vaid aimu, milline võib olla ruumis olev ülesanne. Ülesandeid sooritades kogute X-märgiseid, mille ees

Omadused
Uudiskiri