Seljametsa Muuseum

Muuseum on asutatud aastal 2001. Endine Pustuski meierei on kodu-uurijate initsiatiivil ja vallavalitsuse toel muutunud mugavaks ja huvitavaks külastuskohaks.  Eksponeeritud on põhiliselt töö- ja majapidamisriistu, mitmesugust mööblit ja tarbeesemeid, kooliõpikuid, raamatuid ja mitmesugust käsitööd.
Eksponaadid on kogutud ümberkaudsetest küladest - Vaskrääma, Tammuru, Seljametsa, Silla, Paikuse. Muuseumi eesmärgiks on tutvustada Paikuse valla kultuuriväärtusi ja ajalugu.

Muuseum on asutatud aastal 2001. Endine Pustuski meierei on kodu-uurijate initsiatiivil ja vallavalitsuse toel muutunud mugavaks ja huvitavaks külastuskohaks.  Eksponeeritud on põhiliselt töö- ja majapidamisriistu, mitmesugust mööblit

Omadused