Rõuge linnamägi ja muinasasula

Rõuge asula kultuurkiht peitis endas mitmete eluhoonete varesid ja hulgaliselt olmeesemete leide. Asulast hilisem on loodusliku neemiku lääneossa rajatudlinnus, kus asusid eluhooned. Tänapäeval on nähtavad vaid linnuse otsavallid nende ees asetsevate kraavidega. Muinasasula ainult kirvega ehitatud näidismajad annavad ettekujutuse ammusest elu- ja ehitusviisist.

 Rõuge leiumaterjali hulgas on ka kohalike käsitööliste töövahendite näiteid, leide näeb Võrumaa Muuseumis. 

Kirikukihelkonnana on Rõuget esimest korda mainitud 1613.a. Alevik tekkis tänapäevasel kujul 19. sajandil.

Rõuge asula kultuurkiht peitis endas mitmete eluhoonete varesid ja hulgaliselt olmeesemete leide. Asulast hilisem on loodusliku neemiku lääneossa rajatudlinnus, kus asusid eluhooned. Tänapäeval on nähtavad vaid linnuse otsavallid

Omadused
Uudiskiri