Rohelisest ettevõttest rohelise külastajateekonnani

19. juuni 2020

Viirusekriisi kõrval on kogu maailmas juba pikemat aega fookuses jätkusuutlik majandamine igas eluvaldkonnas. Eestile on see turismi valdkonnas lausa kahekordselt tähtis: esiteks on kestlik reisimine muutunud meie lähinaabrite, Põhjala riikide turistide tavapäraseks ootuseks; teiseks soovime laiemas maailmas puhta ja targalt majandava Põhjala kuvandiga ühele pildile kuuluda.

Eestis on rohelise turismi kvaliteedimärgistena aastaid toiminud Green Key ja EHE. Esimene neist on mõeldud majutusettevõtetele, konverentsikeskustele ja atraktsioonidele, teine keskkonnasäästlikke ja pärandkultuuri väärtustavaid teenuseid pakkuvatele maaettevõtetele. Need algatused õigustavad end jätkuvalt, kuid on aeg ka edasi liikuda üksikult üldisele ning vaadelda rohelises võtmes kogu külastajateekonda.

Sihtkohtade tervikliku arenduse toetamiseks liitus Eesti turismiarenduskeskus rahvusvahelise võrgustikuga Green Destinations ja käivitas roheliste sihtkohtade pilootprogrammi. Vastukaja osalemiskutsele oli aktiivne ning piloodiga liitus kokku 7 sihtkohta: Saaremaa ja Hiiumaa, Pärnumaa, Järvamaa, Lahemaa ja Rakvere ning Tartu. Eesmärk on leida sihtkohtadele töövahend, mis aitab teha tarku valikuid, vaadelda rohelises võtmes turismisihtkohta kui tervikut ning leida rahvusvahelises koostöös häid näiteid, kuidas kestlikku arengut kavandada ja murekohti lahendada. Tulemuseks on säästlikum majandamine ning seejärel ka oma rohelise külastajateekonna turundamine rahvusvaheliselt.

Pilootprogrammi raames taotlevad osalejad 1. juuliks Green Destinations-i Top100 nimekirja lisamist. Sellele järgneb Green Destinations Awardi taotlemine, mille tulemused selguvad 2021. a kevadel. Pilootprogrammi edukusest saame järeldusi teha ja tulevikuplaane teha 2021. a lõpul. Loodetavasti oleme leidnud sihtkohtadele hea arendus- ja turundustööriista, liituvad uued osalejad ning senised jätkavad sihtkoha kestlikku arendustööd, et pürgida eri tasemeteks jaotatud tunnustuses järjest kõrgema poole.

Pilootprogrammis osalemist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Loe lähemalt