Riigiküla lahingu mälestusmärk

Riigiküla lahingu mälestusmärk kujutab endast klombitud maakividest laotud, mitmejärgulise sokliga obeliski, mille tipus on malmist valatud Vabadusristi kujutis. Samba taastamisel on umbes veerand kasutatud originaalsamba kive, mis olid säilinud kohapeal.

Riigiküla lahing toimus 1919.a. 25. veebruaril, mil Riigiküla all kaitsel olnud Eesti rahvaväe 1. jalaväepolk lõi edukalt tagasi kolme Punaarmee polgu pealetungi.

Mälestusmärk avati pidulikult 1935.a. 10. juunil ning purustati Nõukogude okupatsioonivõimude poolt 1941.a. juunis. 2014.a. taasavatud monument asub selle algses asukohas.

Riigiküla lahingu mälestusmärk kujutab endast klombitud maakividest laotud, mitmejärgulise sokliga obeliski, mille tipus on malmist valatud Vabadusristi kujutis. Samba taastamisel on umbes veerand kasutatud originaalsamba kive, mis olid säilinud koha

Omadused
Uudiskiri