Räpina poldri hoiuala

Räpina polder on rahvusvahelise tähtsusega linnuala Lämmijärve kaldal, kus pesitseb ja rändab arvukalt mitmeid kaitsealuseid linnuliike. Pesitsejatest on linnukaitselisest aspektist olulisemad liigid rukkirääk, mustviires ja väikekajakas, kelle jaoks Räpina polder on Eestis üks paremaid alasid.

Rändeperioodi jooksul läbib ala kokku kuni 1,5 miljonit lindu. Antud ala on tähtsaim rändlindude koondumisala kogu Ida-Eestis. Poldrit eraldab Lämmijärvest ca 10 km pikkune kaitsetamm.

Räpina polder on rahvusvahelise tähtsusega linnuala Lämmijärve kaldal, kus pesitseb ja rändab arvukalt mitmeid kaitsealuseid linnuliike. Pesitsejatest on linnukaitselisest aspektist olulisemad liigid rukkirääk, mustviires ja väikekajakas, kelle ja

Omadused