Visit Estonia fotojaht: osalemise tingimused

Allikas: Renee Altrov

Visit Estonia fotojaht: osalemise tingimused

1. Visit Estonia Fotojaht kestab 21.11-8.12.2019 ja selle organiseerijaks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi „Organiseerija").

2. Fotojahi eesmärk on leida erakordselt head fotod Eestist, mis esindaksid Eestit reisisihtkohana üle kogu maailma ja osta valik neist Organiseerija fotopanka.

3. Organiseerija võtab ühendust osalejatega, kelle fotod saavad ostmiseks välja valitud hiljemalt 14.02.2020 ja lepib kokku edasistes fotolepingu detailides.

4. Fotojahist saavad osa võtta kõik, kes on vähemalt 18-aastased.

5. Fotojahis osalemiseks peab saatma e-maili aadressil photos@visitestonia.com pealkirjaga Visit Estonia Fotojaht, oma täisnimega ja lingiga oma esitatavatele fotodele. Fotod peavad olema nimetatud järgmiselt: Kategooria nimi_Objekti/Sihtkoha_Nimi_Autori_Nimi (näiteks Tallinn_Kalamaja_John_Smith). Kategooriad leiab aadressilt https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/visit-estonia-fotojaht

6. Välja valitud fotode hind ei ole Organiseerija poolt fikseeritud ja lepitakse autoriga kokku enne lepingu sõlmimist lähtuvalt foto unikaalsusest ja valitud litsentsi tingimustest.

7. Valiku fotode osas teeb Organiseerija poolt kokku kutsutud hindamiskomisjon, mis koosneb spetsialistidest, kes kasutavad fotosid Eestist oma igapäevatöös erinevates kanalites ja platvormidel (kampaaniad, messid, konverentsid, kontaktüritused, sisuloome, sotsiaalmeedia, pressireisid, tootetutvustusreisid jms).

8. Isikuandmeid säilitatakse Organiseerija andmebaasis viieks aastaks.

9. Organiseerija ei tohi jagada isikuandmeid kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

10. Osaleja ei tohi nõuda Organiseerijalt kulude katmist, mis on osalejal kaasnenud fotojahil osalemisega.

11. Organiseerija töötajad ja hankepartnerid ei kvalifitseeru Fotojahil osalemiseks.

12. Organiseerijal on õigus muuta fotojahi reegleid andes sellest teada fotojahi reeglite ja tingimuste lehel.

13. Kõik organiseerija otsused on lõplikud. Kõik lahkhelid tuleb lahendada Eesti Vabariigi õigusloomest lähtuvalt.

14. Kõik fotojahti puudutavad küsimused tuleb saata aadressil photos@visitestonia.com Kõik isikuandmeid puudutavad küsimused tuleb saata andmekaitse@eas.ee

15. Fotojaht ei ole kuidagi seotud Facebookiga. Kõik andmed, mis organiseerija fotojahi raames saab jäävad ainult Organiseerija valdusesse ja neid kasutatakse edasiseks kommunikatsiooniks osalejatega.

Programmi "Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine" toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Viimati muudetud: 11.01.2020