Turismi Turundustegu 2020

Allikas: Aron Urb, Visit Estonia

Turismi Turundustegu 2020

EASi turismiarenduskeskus kutsus kõiki erialaliite ja sihtkohti, samuti ettevõtteid väikestest turismitaludest hotellideni tagasi vaatama aastale alates möödunud sügisest kuni selle suve lõpuni ja esitama konkursile oma silmapaistvaid turundustegusid. Konkursile oodati turundusega seotud saavutusi perioodist 01.09.2019-31.08.2020. Võrdsuse huvides jäid välja ühisturundusprojektid koostöös Visit Estoniaga.

Turismi turundustegu 2020 konkursi üldinfo


Kandideerimise tingimused

Ootasime kandideerima järgmiseid projekte:

 • Turismitoote või sihtkoha turunduskampaaniad
 • Uue turismitoote turuletoomine
 • Olemasoleva toote värskendamine ja relansseerimine
 • Nutikad turundus- ja kommunikatsioonitegevused, sh sotsiaalmeedia
 • Tabavad turundusmaterjalid (koduleht, video, trükis vms)

Osalemiseks palusime kokku panna vabas vormis esitluse, mille formaadi võis ise vabalt valida. 

Esitluses palusime vastata järgmistele küsimustele:

 • Turundusteo lühitutvustust: eesmärk, läbiviimise aeg ja koht, eelarve, koostöö
 • Sisukirjeldus: põhitegevused
 • Saavutatud eesmärgid
 • Mida on teos uuenduslikku? Mida saavad kolleegid teie ideedest õppida?
 • Millist mõju omab tegu piirkonnale või kogukonnale laiemalt?


Parima turundusteo valimine

Esitatud töödest valisid neli finalisti EASi turismiarenduskeskus, Eesti Turundajate Liit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Eesti Konverentsibüroo, kes võitis mullu rahvusvahelise auhinna parima sihtkohaturunduse eest konverentsibüroosid ühendava maailmaorganisatsiooni ICCA konkursil.

Finalistide väljaselgitamiseks hindasime esitlustes:

 • Ambitsioonikate ja selgelt määratletud eesmärkide saavutamist
 • Loomingulisust ja innovatsiooni
 • Turundustegevuste läbiviimise professionaalsust
 • Kommunikatsiooni kvaliteeti

Kolm finalisti esinevad 10-minutilise ettekandega turismikonverentsil 29. septembril.

Aasta turundusteoks valitakse projekt, mis saab pärast projektide esitlust laval kõige enam turismikonverentsi publiku hääli. Võitjat ootab personaalne koolitus ja soovitused Visit Estonia välisturunduse professionaalidelt.


Turism ootab restarti ja inspireerivaid lahendusi.
Räägi oma lugu!