Pereturismi kampaania reeglid

Allikas: Puhka Eestis

Pereturismi kampaania reeglid

Tarbijamängu reeglid


 1. Peremäng "Visit Estonia Family Game" (edaspidi Kampaania) on tarbijamäng, mille korraldajaks on EAS turismiarenduskeskus (asukoht Lasnamäe 2 11412 ,Tallinn; edaspidi Korraldaja). Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kampaania toimub 31. maist kuni 8. juulini 2017.
 2. Peremängu ja avaliku konkursi selles osaleva Eesti pere leidmiseks viib läbi Alfa-Omega Communications (AOC) koostöös EASi turismiarenduskeskusega.
 3. Osaleda saab Eesti perekond, kellel on vähemalt kaks 7-12-aastast last.
 4. Mängus osalejad peavad omama kaamerat (nutitelefoni), mis salvestab nii pilti kui heli ja võimaldab teha videoklippe.
 5. Osalejad peavad valdama teadmisi sotsiaalmeedia kasutamisest ja neil peab olema selle kasutajakogemust.
 6. Üks pereliige peab omama B-kategooria sõidulube ja sõiduoskust.
 7. Täiskasvanud osalejad peavad valdama eesti ja inglise keelt vähemasti suhtlustasandil.
 8. Peremängus osaleda soovijate hulgast valib EAS ja AOC esindajatest koosnev žürii välja esialgu kolm perekonda, kellel palutakse teha enda perekonda tutvustav proovivideo.
 9. Mängust hakkab osa võtma üks žürii poolt enim hääli kogunud perekond.
 10. Sotsiaalmeedia postituste kui autoriõiguse seaduse mõttes kollektiivse teose loomisel tekkiv autoriõigus kõigi mängu teemaliste sissekannete suhtes kuulub EASile. Sotsiaalmeedia sissekande tegijale kuulub isiklik mittevaraline autoriõigus oma piltidele ja video(te)le ning tal on õigus esitada neid muuhulgas konkurssidele, kasutada tutvustava materjalina vms.
 11. EASil on õigus levitada sotsiaalmeedias postitatud materjali tasuta kõigi elektrooniliste kanalite kaudu ning kasutada ka teistel EASi kodulehtedel mittekommertslikel eesmärkidel.
 12. Kampaanias ei või osaleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Alfa-Omega Communications OÜ ning teiste kampaaniat korraldavate ettevõtete töötajad.
 13. Kõik kampaani ankeedile sisestatud andmed on konfidentsiaalsed, ega kuulu ilma osaleja nõusolekuta Korraldaja poolt avalikustamisele ega kolmandatele osapooltele loovutamisele. Osalejal on õigus eemaldada oma andmed Korraldaja andmebaasist.
 14. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus Kampaania katkestada ja lõpetada peremäng juhul, kui on rikutud reegleid või muudel ettearvamatutel asjaoludel (force majeure), teatades sellest avalikult.
 15. Pretensioonid ja küsimused seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Korraldaja asukohta märksõnaga "Visit Estonia Family Game" või e-kirjana aadressil alfa-omega@alfa-omega.ee. 
Viimati muudetud: 31.05.2017
Uudiskiri