Paavst Franciscus külastab Eestit

Allikas: Paavst Eestis

Paavst Franciscus külastab Eestit

Rooma paavst Johannes Paulus II külastas Eestit aastal 1993 ning toimub Rooma paavsti visiit Eestisse teist korda. Sellekordne visiit on osa Baltikumi visiidist. Balti riikide viisiidi käigus külastab Püha Isa Leedus Vilniust ja Kaunast 22.-23. septembril ning 24. septembril Lätis Riiat ja Aglonat. 25. septembril saabub paavst Franciscus Tallinna. Eesti visiidi järel suundub Rooma paavst tagasi Vatikani.Paavsti visiit ei ole tavaline riigipea visiit. Paavst tuleb eelkõige kui karjane. Ta tahab kohtuda kõigi Eestimaa inimestega. 2016. aastal toimunud reisil Kaukaasiasse selgitas paavst, et ta läks sealseid katoliiklasi nende usus kinnitama ning julgustama kõiki elanikke teekonnal rahu ja vendluse poole. Samu sõnu võib väga hästi kasutada ka Eesti visiidi puhul.
Visiidi motoks on "Mu süda ärka üles". Visiidi päev 25. septembril kulmineerub avaliku Püha Missaga Vabaduse väljakul, mida pühitseb paavst Franciscus, ja mis on ühtlasi kogu visiidi tuumaks. Missal teeb Püha Isa Paavst Franciscus ka avaliku läkituse kogu Eesti rahvale. Missale on oodatud osalema kõik inimesed, lähtumata usulisest kuuluvusest. Missal osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine kodulehe www.paavsteestis.ee kaudu.

Viimati muudetud: 24.08.2018
Uudiskiri