Looduskaitsekuu – jah, just sulle mõeldud!

Allikas: Priidu Saart, Visit Estonia

Looduskaitsekuu – jah, just sulle mõeldud!

Loodus väärib alati tähelepanu ja hoidmist. Ehkki looduskaitsekuud tähistatakse meil juba üle 30 aasta, pole paljud sellest kuulnudki. Parandame selle vea! Me kõik saame teemale kaasa mõelda ja osaleda põnevatel üritustel, tasuta matkadel ja viktoriinil.

Igal aastal tähistame Eestis looduskaitsekuud, mis algab emadepäeval ja lõpeb juunis keskkonnapäeval. Alati on fookuses veidi erinev teema. Sel aastal süveneme looduskultuuri ja sellesse, kuidas see meid omavahel ühendab.

Looduskultuur ehk mismoodi me loodusega käitume!

Selleaastane teema tuletab meile meelde, et loodus ja kultuur käivad alati käsikäes – pühapaigad, kohapärimused ja teatud kindlate paikadega seotud lood – neis kõigis peegelduvad esivanemate oskused ja arusaam maailma toimimisest, nende eluviisidest ja kommetest, mida ei saanud kuidagi loodusest lahutada. Keskkond on osa meie identiteedist, me leiame loodusest inspiratsiooni ja rahulolu.

Endiselt näeme vaeva, kuidas loodus ja inimene saaksid tasakaalukalt koos eksisteerida. Oskus loodust hoida ja väärikalt kasutada on ju üheks kultuuri osaks. Selle õnnestunud näiteks on rahvuspargid – kaitsealadel asuvad niidud ehk meie poollooduslikud kooslused on liigirikkad just tänu inimmõjule ehk kuidas me neid hooldame. Eesti on kõige olulisem pool-looduslike koosluste hoidja Euroopas.

Selleaastast tunnuslauset "looduskultuur ühendab" võib mõtestada igatmoodi – leia endale see kõnetav mõte ja tule löö kaasa. Kui muudmoodi ei saa, siis kasvõi virtuaalselt!

Kindlasti vaata neid videosid!

Hingematvalt ilusate kaadritega videod annavad põgusa ülevaate meie rahvusparkide väärtustest ja näitavad kätte kohad, mida kindlasti külastada tasub. Iga loodushuviline saab nendest videotest tõelise elamuse. Videote pikkuseks on ca 10 minutit.

Vilsandi rahvuspargi peidetud väärtused


Matsalu rahvuspark


Lahemaa rahvuspark


Soomaa rahvuspark


Karula rahvuspark


Alutaguse rahvuspark

Tule osale looduskaitsekuu matkadel ja üritustel

9. mai – looduskaitsekuu algus

30. aprill–14. mai kevadtaimede viktoriin ja virtuaalsed meisterdamise töötoad. Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub lahendama kevadtaimede viktoriini ja osalema virtuaalsetes meisterdamise töötubades. Vaata lähemalt Loodusmuuseumi kodulehelt ja Facebookist.

7.‒13. juunil toimub seitsmes loodusfestival üle Eesti. Festival kutsub väärtustama linnalooduse kui elukeskkonna mitmekesisust, märkama loodust linnas ning edendama jätkusuutlikke tarbimis- ja käitumisharjumisi. Vaata lähemalt loodusfestivali kodulehelt ja Facebookist. Korraldavad Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed koostöös partneritega.

Kaardistame allikaid üle Eesti. Teadmised Eestis asuvatest allikatest on veel lünklikud. Sinul kui tõelisel ränduril ja looduses kolajal jääb kindlasti mõni allikas ette. Anna sellest teada. Kõik vabatahtlikud on oodatud kaasa lööma - kui tead mõnda allikat, mis ei ole tähistatud ja hästi tuntud, siis anna sellest teada selle rakenduse abil.

Keskkonnaameti tasuta matkad:

Alutaguse rahvuspark

22. mai – Tagavälja talu. Matk talu puisniidule. Kevadtaimede traditsioonilised kasutusviisid. Meisterdamine. Avatud kohvik. Koguneme kell 11.00 (eesti keeles) ja kell 14.00 (vene keeles) Tagavälja talus Atsamala külas.
Kirjapanek ja info: Anne-Ly Feršel, anne-ly.fersel@keskkonnaamet.ee, 5332 8287.

Karula rahvuspark

22. mai – Matk Kaika ümbruse metsikul maastikul. Matkame mööda radu ja avastame kohti, kuhu rajad ei vii. Karula rahvuspargi loodusväärtused ja nende kujunemine, kohalik kultuur ja selle ajalugu. Tutvume erinevate taime- ja loomaliikidega. Koguneme kell 11.00 Kaikamäe Seltsimaja juures, tagasi hiljemalt kell 14.00. Matkajuht Paula Solvak.

22. mai – Kohalugude retk Ähijärve ääres. Matkame Ähijärve ääres kallasrajal, metsateel, vanal hobuteel ja praegustel teedel. Legendid ja lood Ähijärve jagamisest kahe mõisa vahel, Vilimiku ojja kukkunud kirikukellast, lood tõesti sündinud juhtumistest, Kaika Lainest jm. Vaatame üle naisteallika Annelätte ja meesteallika Märdelätte, ületame kunagise Poola-Rootsi piiri. Matka pikkus umbes 8 km. Koguneme kell 11.00 Karula rahvuspargi külastuskeskuse juures Ähijärvel, tagasi kell 15.00. Matkajuht Mati Urbanik.

22. mai – Kohalugude ja söödavate taimede matk Rebäse künklikul maastikurajal. Ronime kohalikule Araratile, põikame mööda muinasajal asustatud Linnamäest, Raudjärvest ning Karula kandi suurimast uhtorust. Räägime kohalugusid ja saame tuttavaks söödavate taimedega looduses. Matka pikkus 7 km. Matka lõpus on võimalus külastada põlissortidega Vanaema Aeda. Koguneme kell 12.00 Rebäsemõisa matkaraja parklas, tagasi kell 16.00. Matkajuht Tiia Morfin.

Karula rahvuspargi matkadele kirjapanek ja info: Helen Kivisild, helen.kivisild@keskkonnaamet.ee, 525 1552.

Lahemaa rahvuspark

22. mai – Rannaluodus rannakieles. Lahemaa ja rannakeel. Käime linnamäel. Peatume Kolga-Aabla suurel liival. Leesil külastame kalmistut, endise koolimaja ja poodi, kus näeme rannakeelt avalikus ruumis. Matkame kirikuni. Peatume Virves, matk küla lõpuni (3 km). Koguneme kell 9.00 Muuksi linnamäe parklas, orienteeruv lõpp kell 13.00. Liigume sihtpunktide vahel oma transpordiga. Matkajuht Riina Laanetu.
Kirjapanek ja info: Enri Uusna, enri.uusna@keskkonnaamet.ee, 5304 7344.

22. mai – Palmse mõisa külad. Ilumäe. Tutvume 2-tunnise loengu raames Ilumäe küla ja Palmse mõisa lähima ja kaugema ajalooga. Villu Jahilo räägib muuseumist, Uno Trumm ajaloost. Käime kalmetel ja kirikuaias. Koguneme kell 12 Ilumäe külamuuseumi juures. Retke pikkus 2 tundi.
Kirjapanek ja info: Ave Paulus, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, 5332 7893.

22.mai – Lahemaa laevaehitus ja merenduse ajalugu. Käime Käsmu laevaehitusplatsidel. Koguneme kell 15.00 Käsmu meremuuseumi juures. Retke pikkus 2 tundi. Loengut peab ja oma muuseumi aardeid tutvustab Aarne Vaik.

Kirjapanek ja info: Ave Paulus, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, 5332 7893.

Matsalu rahvuspark

22. mai – Matk Haeska kandis. Kõnnime harva kasutataval metsasihil, metsakarjamaa aia kontrollimiseks kasutataval rajal ja heinamaale viival teel. Läbime taastatud ja hooldatavat puisniitu ning möödume puiskarjamaast. Koguneme kell 10.00 Tuulingu Puhkemaja juures, tagasi hiljemalt kell 14.00. Matka pikkuseks 6,5 km. Matkajuht Ants Ale.
Kirjapanek ja info: Tairi Tappo, tairi.tappo@keskkonnaamet.ee, 5689 8304.

22. mai – Matk Suitsu metsas väljaspool matkarada Suitsu metsa põlistammede ja heinaküüni juurde. Koguneme kell 11.00 Suitsu jõe parklas, tagasi kell 14.00. Räägime kunagiste puisniitude hooldusest ja heinategemisest ning tutvume kohaliku metsaelustikuga. Võimalus külastada Suitsu linnuvaatlustorni. Matka pikkus ca 3 km. Jalga veekindlad matkasaapad või kummikud. Matkajuht Marje Loide.
Kirjapanek ja info: Kalle Kõllamaa, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee, 504 7219.

23. mai – Matk Salevere Salumäel. Matk on sobiv peredele. Koguneme kell 11.00 Salumäe matkaraja parklas, tagasi kell 13.00. Matkame mööda sissekäidud matkarada Salevere Salumäel Silmaallika juurde. Kuulame kohalikke lugusid, linnulaulu ja naudime kevadist loodust. Lõpetuseks tutvume Salumäe Loovkoja tegemistega. Matka pikkus ca 2 km. Matkajuht Andrus Kärvet.
Kirjapanek ja info: Kalle Kõllamaa, kalle.kollamaa@keskkonnaamet.ee, 504 7219.

Soomaa rahvuspark

22. mai – Matkame Toonoja rabasaarele, samanimelisse külla, kust viimane elanik lahkus 1987. aastal. Saare on üle võtnud koprad, kes on saare tuiksooneks olevale ojale rajanud tosina jagu tamme. Külla minekuks on vaja jalgsi või kanuuga ületada Navesti jõgi. Matk sobib kõigile, retke pikkus minimaalselt 8 km. Jalga kummikud.
Koguneme kell 11.00 Jõesuu Külakohviku parklas, tagasi orienteeruvalt kell 16.00. Matkajuht Algis Martsoo.

23. mai – Tunnetusrekt Kuuraniidul. Matkame Kuuraniidu metsas ja arutame, kuidas loodus aitab meil märgata rohkem ja muretseda vähem ning hakkama saada. Matk sobib täiskasvanutele, ka väiksemaid terviserikked pole takistuseks kui jaksad jalutada. Matk ei sobi lastele. Koguneme kell 11.00 Kuuraniidu õpperaja parklas, tagasi orienteeruvalt kell 13.00. Matkajuht Kaspar Leppik.

23. mai – Soomaa elustiili ja meisterdusretk Tõramaa külas. Riietus, puude istutamine koduõue kujundamisel, puidu kasutuses majapidamises (haavapuu ehituses, lootsiku kultuuris ja loomade toidus ning rahvameditsiinis). Maalaste mängud ja pillide meisterdamine. Matk sobib lastega peredele. Jalga matkasaabas või kummik, selga ilmastikule vastav riidetus (võimalusel hele, mis peletab putukaid). Kaasa taskunuga või töönuga pillide meisterdamiseks. Koguneme kell 12.00 Soomaa külastuskeskuse parklas, Kõrtsi-Tõramaal, tagasi orineteeruvalt kell 15.00. Matkajuht Edu Kuill.

Soomaa matkadele kirjapanek ja info: Krista Kingumets, krista.kingumets@keskkonnaamet.ee, 5562 4391.

Vilsandi rahvuspark

23. mai – Linnulauluhommik imelisel Soeginina pangal, tutvume erinevate linnuliikidega. Arutleme, kuidas linnulaulude jäljendused on jõudnud meie rahvalauludesse ja kuidas vanal ajal lindude tegutsemise järgi ilma ennustati. Võimalusel kaasa binokkel.
Koguneme kell 7.00 Soeginina pangal. Kestus 2 tundi. Matkajuht Martin Vesberg.

23. mai – Matkame Tagamõisa poolsaare pärandmaastikel. Võrdleme käsitsi loodud poollooduslikke kooslusi ning masinatega tehtuid.
Koguneme kell 10.00 Tagamõisa puisniidul, edasi sõidame Kõruse külla, lõpetame kell 13.00.
Matkajuht Tiina Ojala.

23. mai – Tutvume Saaremaa vanima tuulikuga, kui on tuult jahvatame ka jahu. Retk endise Kõruse rannakaitsepatarei aladele. Kogunemine kell 12 Kõruse külas Kivestu tuuliku juures, tagasi kell 15.00. Matkajuht Jaanus Tahk.

Vilsandi matkadele kirjapanek ja info: Mahe Metsalu, mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee, 5304 7882.
Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala – Hiiumaa

20. mai - Matkame mööda Kõpu poolsaare põhjaranniku kõrvalisi teid ja tutvume loodusväärtustega. Räägime Kõpu rahvuspargi loomise protsessist, miks see loomata jäi. Matk on pühendatud elurikkusele ja UNESCO „Inimene ja biosfäär" (MAB) programmi 50 aastapäevale. Koguneme kell 17.00 Kõpu majaka parkla, tagasi kell 20.00. Matkajuht Karin Poola.
Kirjapanek ja info: Lia Rosenberg, lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee, 5690 6205.


"Looduskultuur ühendab" selleaastane plakat

PIlt: Epp Margna, Keskkonnaamet


Viimati muudetud: 18.05.2021

Teema: Kultuur ja Ajalugu, Aktiivne puhkus, Loodus