Filmiviktoriini reeglid ja auhinnad

Allikas: Mona Menets

Filmiviktoriini reeglid ja auhinnad

1. Filmiviktoriin (edaspidi kampaania) on turundusmäng, mis kestab 21.10.–21.12.2020 ja seda korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi korraldaja). Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse alusel on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

2. Kampaania auhind on vabalt valitud Eestis 2021. aastal toimuva filmifestivali pass kahele koos ööbimisega korraldaja poolt valitud majutuasutuses.

Valida saab nende festivalide vahel:

  • Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival HÕFF (Aprill)
  • Tartu armastusfilmide festival tARTuFF (August)
  • Matsalu Loodusfilmide Festival (September)
  • Tartu Maailmafilmi Festival (October)
  • Pimedate Ööde filmifestival (November)

Auhind sisaldab:

  • ööbimist korraldaja poolt valitud majutusasutuses kolmeks ööks kahele
  • võitja poolt valitud filmifestivali passid kahele
  • võitja poolt valitud tegevust kahele festivali sihtkohas

3. Kampaania eesmärk on tutvustada lähemalt kohalikku filmikultuuri nii kodumaiste linateoste kui võttepaikade ja filmidusega seotud kohtade läbi.

4. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased isikud.

5. Selleks et osaleda kampaanias ja võitja loosimises, peab osaleja esitama osalusvormis oma täisnime ja tõese e-posti aadressi ning nõustuma veebisaidi www.visitestonia.com küpsiste kasutamise ja privaatsuspõhimõtetega (edaspidi isikuandmete töötlemise eesmärk). Võitja peab esitama andmed, mis on nimetatud kampaania reeglite 10. punktis. Isikuandmete töötlemise seaduslik alus on isikuandmete töötlemise üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ehk andmesubjekti nõusolek.

6. Isikuandmeid säilitatakse 5 aastat.

7. Teil on õigus oma nõusolek millal tahes tagasi võtta ilma, et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.

8. Korraldaja ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

9. Kampaania auhinna võitja kuulutatakse välja hiljemalt 28.12.2020 Visit Estonia ingliskeelsel Facebooki lehel (kasutajanimi @visitestonia, ametlik nimi Visit Estonia, URL https://www.facebook.com/visitestonia).

10. Korraldaja võtab võitjaga viie päeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ühendust võitja esitatud e-posti aadressil, et küsida auhinna kättetoimetamiseks võitja ees- ja perekonnanime, telefoni ja muid vajalikke andmeid.

11. Kampaania võitja peab auhinna kättesaamiseks korraldajale vastama või korraldajaga ühendust võtma 14 päeva jooksul pärast tulemuste väljakuulutamist (kampaania reeglite 9. punkt). Kui kampaania võitja ei ole määratud aja jooksul korraldajaga ühendust võtnud ega korraldajale vastanud, on korraldajal õigus valida uus võitja.

12. Võitjal ei ole õigust auhinda kolmandale isikule edasi anda. Kui valitud võitja ei soovi auhinda ise kasutada, on korraldajal õigus valida uus võitja.

13. Kampaania auhinda ei saa üle kanda ega muu toote või teenuse vastu vahetada.

14. Osalejal ei ole õigust nõuda korraldajalt kampaania käigus tekkinud kulude katmist.

15. Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad ega hankepartnerid.

16. Kogu osalejate esitatud teave on konfidentsiaalne ja korraldaja ei avalda seda kolmandatele isikutele ega jaga seda nendega ilma osaleja nõusolekuta. Osaleja nõusolekul võib korraldaja sellist teavet kasutada või jagada seda kolmandate isikutega konkreetse turundustegevuse, turu-uuringute korraldamise, analüüsi või muudel seotud eesmärkidel ning lisada osaleja Visit Estonia elektroonilise infokirja tellijate andmebaasi. Osalejal on õigus infokirja tellimisest loobuda.

17. Korraldajal on õigus muuta kampaania tingimusi, sealhulgas auhindu, teatades sellest samal veebilehel, kus on kirjas kampaania reeglid.

18. Kui kampaanias osaleja ei järgi kampaania reegleid või esitab valet või ebatäpset teavet või kui ilmnevad muud kampaania korraldajast sõltumatud asjaolud, ei vastuta korraldaja loosimise korraldamata jätmise ega auhindade mitteväljastamise eest. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus kampaania ja auhinnajagamine lõpetada, kui reegleid rikutakse või kui ilmnevad muud ettenägematud asjaolud (force majeure), teatades sellest avalikult kampaania veebilehel.

19. Kampaania läbiviimise korra on kampaania korraldaja kindlaks määranud järgmistel tingimustel: kõik korraldaja tehtud otsused kampaania korraldamise kohta on lõplikud ja kehtivad kõigi osalejate kohta. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.

20. Kampaania korralduse ja/või läbiviimisega seotud pretensioonid ja küsimused tuleb saata e-posti aadressile tourism@eas.ee seitsme päeva jooksul pärast tulemuste väljakuulutamist. Isikuandmete töötlemisega seotud pretensioonid ja küsimused tuleb saata andmekaitsespetsialisti e-posti aadressile andmekaitse@eas.ee.

21. Kampaania korraldaja vaatab pretensioonid läbi seitsme päeva jooksul pärast nende kättesaamist ja teatab otsusest pretensiooni esitajale teates nimetatud e-posti aadressil.

22. Facebook ei toeta, korralda ega halda seda kampaaniat ning ei ole sellega seotud. Teabe saaja on korraldaja, mitte Facebook. Esitatud teavet kasutatakse ainult võitjatega ühenduse võtmiseks.

23. Teil on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu oma isikuandmetele, nende muutmist või kustutamist, nende töötlemise piiramist ja nende ülekandmist ning esitada vastuväide nende töötlemisele.

24. Teil on õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitseinspektsioonile.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Viimati muudetud: 26.10.2020
Eesti helide viktoriin | Puhka Eestis