Eesti Laulu viktoriini reeglid

Allikas: Canon, Visit Estonia

Eesti Laulu viktoriini reeglid

VIKTORIINI LÄBIVIIMISE TINGIMUSED


 1. Alates 11.02.2020 kuni 24.02.2020 (kaasa arvatud) toimub "Eesti Laulu viktoriin" (edaspidi viktoriin), mida korraldab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (registrikood 90006006, Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, edaspidi Korraldaja).
 2. Viktoriini eesmärgiks on tutvustada ja väärtustada Eestit kui põnevat ja meelelahutuslikku turismisihtkohta läbi kodumaise laulukonkursi "Eesti Laul 2020".
 3. Viktoriini auhinnaks on 2 x 2 piletit "Eesti Laul 2020" finaali, mis toimub 29.02.2020 Saku Suurhallis.
 4. Auhindade loosimine toimub 24.02.2020. Võitjatega võetakse ühendust hiljemalt 25.02.2020 viktoriini ankeedis esitatud e-posti teel ning nende nimed avaldatakse samal päeval Puhka Eestis Facebooki lehel (https://www.facebook.com/puhkaeestis/). Auhinnad saavad võitjad kätte e-kirja teel, mille on lisanud viktoriinis osalemise ankeedile.
 5. Viktoriini võitjad peavad vastama Korraldaja e-kirjale või võtma Korraldajaga ühendust ning kinnitama oma isikut ja vastavust viktoriini tingimustele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Vastasel juhul on Korraldajal õigus loosida uued võitjad.
 6. Viktoriini auhinna loosimises osalevad kõik viktoriinile vastanud inimesed, v.a Korraldaja töötajad, hankepartnerid või muud viktoriiniga seotud isikud ja nende perekonnaliikmed. Juhul kui osaleja on alaealine, peab tal viktoriinis osalemiseks ja auhinna kättesaamiseks olema vanema või seadusliku hooldaja kirjalik luba.
 7. Viktoriinis ja auhinna loosis osalemiseks tuleb osalejal sisestada enda e-posti aadress ja nõustuda viktoriini läbiviimise tingimustega. Vastasel juhul ei ole Korraldajal võimalik võitjaga ühendust võtta. Viktoriinis võib osaleda piiramatu arv kordi.
 8. Viktoriini auhinda ei ole võimalik vahetada mingi muu teenuse või toote vastu ega hüvitata rahas.
 9. Osalejad ei saa Korraldajalt välja nõuda kulutusi, mis kaasnevad viktoriinis osalemisega.
 10. Korraldajal on õigus muuta viktoriini reegleid, kaasa arvatud auhinda, Korraldaja peab sellest teatama samal veebilehel, kus on kirjas viktoriinireeglid.
 11. Korraldaja on isikuandmete vastutavaks töötlejaks, kes töötleb osalejate poolt esitatud isikuandmeid (nimi, e-post) üksnes viktoriini läbiviimise ja auhinna kättetoimetamise eesmärgil. Isikuandmeid säilitatakse 5 aastat. Korraldaja ei avalda osalejate isikuandmeid kolmandatele osapooletele, v.a. juhtudel, kui seda näeb ette Eesti Vabariigi seadus. Rohkem infot isikuandmete töötlemise kohta leiate rohkem teavet EAS isikuandmete töötlemise tingimustest.
 12. Osalejal on soovi korral võimalik liituda uudiskirja listiga, märkides ankeedil vastava nõusoleku lahtri. Nõusolek on võimalik igal ajal tagasi võtta ja loobuda uudiskirja edasisest saamisest, kuid tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, st see ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötlust.
 13. Osalemise tingimuste rikkumisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus viktoriin igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või jätta auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest enda veebis. 
 14. Viktoriinis osalemisega kinnitab osaleja esitatud andmete õigsust, soovi kampaanias osaleda ning nõustumist ja vastamist kehtestatud nõuetele ja tingimustele. Korraldaja ei vastuta osaleja autasustamise ebaõnnestumise eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud viktoriini tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid ja/või ebatäpseid andmeid või muude tõrgete eest, mis ei ole Korraldaja põhjustatud.
 15. Kõik tingimused on lõplikud ja kehtivad kõigile osalejatele. Kõik vaidlused lahendatakse lähtuvalt Eesti Vabariigi seadusandlusest. Kõik pretensioonid seoses viktoriini läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Korraldaja e-postile tourism@eas.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse hiljemalt 1 nädala jooksul.
 16. Lisateavet viktoriini kohta saab e-posti aadressil tourism@eas.ee või telefonil +3726279435.
 17. Käesolev viktoriin on toetatud Euroopa Regionaalarengu fondist.
Viimati muudetud: 10.02.2020