Põllumajanduse ja metsanduse õpperetk Kostivere ja Jõelähtme nitraaditundlikul alal

Retke käigus külastame kohalikke põllumehi, kes näitavad kaasaegselt säästlikku maaharimistehnikat, Kostivere karstiala ja Jägala juga. Retke eesmärk on tutvustada säästvat põllu- ja metsamajandamist nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitset, karstiala omapära põlluharimisel ja metsa majandamisel ning kasvatada loodusteadlikkust. Teostatakse praktilisi ülesandeid, külastatakse karstivorme ja Jägala juga, tutvutakse praktiliste lahenduste ja võtetega säästvas põllu- ja metsamajandamises nitraaditundlikul alal.

Programmile lähenemist kohandatakse vastavalt sihtrühmale ning erisoovidele.

Retke käigus külastame kohalikke põllumehi, kes näitavad kaasaegselt säästlikku maaharimistehnikat, Kostivere karstiala ja Jägala juga. Retke eesmärk on tutvustada säästvat põllu- ja metsamajandamist nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitset, karstial

Omadused
Uudiskiri