Pärnu-Jaagupi kirik

See ühelööviline gooti stiilis hoone on ehitatud 1534. aastal. Kaks kaarvõlvi jagavad ruumi kolme ossa. Hoone on raudkivist, torni osa paekivist ja kaetud lubikrohviga.

Altarimaali autoriks on Ants Laikmaa, maal valmis 1901. a  ja on koopia Tallinna Toomkiriku von Gebhardti altaripildist "Kristus ristil". 1660.aastal valminud barokk-kantsli autoriks on Elert Thiele ja orel valmistati Walckeri töökojas Riias 1895.a.
Kirik on tuntud ka kontserdipaigana.

Kirik on pühitsetud palverändurite kaitsepühakule apostel Jaakobus Vanemale ja seda kasutab Pärnu-Jakobi kogudus.

See ühelööviline gooti stiilis hoone on ehitatud 1534. aastal. Kaks kaarvõlvi jagavad ruumi kolme ossa. Hoone on raudkivist, torni osa paekivist ja kaetud lubikrohviga.

Altarimaali autoriks on Ants Laikmaa, maal valmis 1901. a  ja on koopia

Omadused
Uudiskiri