Paldiski Georgi õigeusu kirik

Paldiski Georgi õigeusu kirik on tüüpiline näide klassitsistlikust baroki sugemetega kivikirikust, mis ehitati aastatel 1784–1787.

Ajalugu ulatub aga kaugemale ja Paldiski Apostliku-õigeusu koguduse algusaastal 1721 ehitati siia telk-kirik sõjaväelaste ja tööliste jaoks, kes olid saadetud Vene keisri Peeter Suure poolt kindlustustöödele. Telk-kiriku asemele rajati puukirik aastatel 1724–1728. Kirik pühitseti 1728.a. lõpul püha Suur-märtri Georgiuse auks.
Nõukogude okupatsiooni ajal mahavõetud kiriku kellatorn ja sibulpeaga altarikuppel on endiselt taastamata.

Kultuurimälestiste riiklik register

Paldiski Georgi õigeusu kirik on tüüpiline näide klassitsistlikust baroki sugemetega kivikirikust, mis ehitati aastatel 1784–1787.

Ajalugu ulatub aga kaugemale ja Paldiski Apostliku-õigeusu koguduse algusaastal 1721 ehitati

Omadused
Uudiskiri