Pakri juga

Kuni 23 m kõrguse klindiastangu paeplatoolt laskuva joa kõrgus on ligi 6 m. Astangu all rusukaldel jätkub juga kuni mereni ligi 15 m kõrguse kosega.

Joaastangus paljandub põhiliselt kesk-ordoviitsiumi lubjakivi. Pakri juga pärineb II maailmasõja eelsest ajast. Valges vahus mühavat Pakri juga saab imetleda vaid kevaditi ja sedagi mitte alati. Tavaliselt on juga kuiv või siis markeerib selle asukohta vaid vaevaline veenire.

Pakri juga suuri elamusi ei paku, kuid vajakajäämised korvab kõrvalasuv Pakri neem oma suurepärase, kõrgelt klindiplatoolt avaneva vaatega.

Kuni 23 m kõrguse klindiastangu paeplatoolt laskuva joa kõrgus on ligi 6 m. Astangu all rusukaldel jätkub juga kuni mereni ligi 15 m kõrguse kosega.

Joaastangus paljandub põhiliselt kesk-ordoviitsiumi lubjakivi. Pakri juga pärineb II maailma

Omadused