Päevane räätsamatk Puhatu soos koos matkajuhiga

Puhatu soostik on Eesti suurim sooala. Umbes 40 km pikkune ja 25 km laiune soostik on komplekt mitmetest siirdesoodest, rabadest, järvedest ja rabasaartest. Ühe suurema rabasaare peal on huvitav salajõgi, mis saab ootamatu alguse ja ootamatult kaob. Kuigi põlevkivikarjäärid ja turbatootmisalad on soostiku põhjaosa ära hammustanud on säilinud looduslaam väga väärtuslik ja mitmekesine. Loodusteadlaste hinnangul on just sinna koondunud kõige rohkem ohustatud I kategooria kaitsealuseid liike.

Matkaklubi korraldatava matka pikkus võib vastavalt valitud marsruudile olla 6-15 km ja kestus 4-8 h.

Puhatu soostik on Eesti suurim sooala. Umbes 40 km pikkune ja 25 km laiune soostik on komplekt mitmetest siirdesoodest, rabadest, järvedest ja rabasaartest. Ühe suurema rabasaare peal on huvitav salajõgi, mis saab ootamatu alguse ja ootamatult kao

Omadused