Odalätsi loodusrada ja allikad

0,4 km pikkusel loodusrajal saab näha Odalätsi allikaid, metsastunud luiteid ja palumännikut. Laudteena valmistatud rada asub Odalätsi maastikukaitsealal, algus on Kihelkonna-Pidula maantee äärses parklas.

Odalätsi nimi on sellest tulnud, et Vanapagan oli sääl Tõlluga võidelnud ja Vanapaganal oda sääl katki läind. Siis ta ütlend, et: «Oda läts!» ning «Oda läts!» ja sellest ongi sie Odalätsi nimi tulnd. Need allikad, mis sääl on, on Vanapagana jäljed. Kuhu ta on astund, sinna on jäänud allikad.

Hea teada: Kui pesta allika veega nägu ja käsi ning seda isegi juua, siis püsid igavesti noorena.

0,4 km pikkusel loodusrajal saab näha Odalätsi allikaid, metsastunud luiteid ja palumännikut. Laudteena valmistatud rada asub Odalätsi maastikukaitsealal, algus on Kihelkonna-Pidula maantee äärses parklas.

Odalätsi nimi on sellest tulnud, et

Omadused