Luhasoo maastikukaitseala

Luhasoo maastikukaitseala võeti 1981.aastal kaitse alla kui Lõuna-Eesti suurim terviklik ja inimtegevusest peaaegu puutumatu soomassiiv, mille pindala on peaaegu 800 hektarit.

Luhasool on kõrge keskkonnakaitseline ja maastikuline väärtus nii tervikliku ökosüsteemi kui ka kaitsealuste liikide elupaigana. Huvipakkuvad on soos esinevad 15 mineraalmaasaart, mille kõrgus on tavaliselt alla 1 m ning nende pinnas liivakas.

Luhasoo õpperajal on võimalik läbida mitmekesiseid raba- ehk kõrgsookooslusi ning siirde- ja madalsookooslusi.

Luhasoo maastikukaitseala võeti 1981.aastal kaitse alla kui Lõuna-Eesti suurim terviklik ja inimtegevusest peaaegu puutumatu soomassiiv, mille pin

Omadused