Lindora kääpad

Lindora kääpad pärinevad I aastatuhande teisest poolest ja asuvad Võru-Piusa ürgoru veeruastangul Lindora metsas Tabina külast 0,5 km ida pool Tabina-Lindora tee lähedal. Kääbastik koosnes 23 kääpast (7 pikka, 15 ümmargust ja 1 kombineeritud kääbas), nendest kaheksa (5 pikka ja 3 ümmargust) on aastatel 1951 ja 1959-1961 läbi kaevatud ja uuritud.

Surnud maeti kääbastesse põletatult. Laibad põletati väljaspool kääbastikku asunud tuleriitadel. Põletusmatustega kääpad on väga leidudevaesed. Lindora kääbaste kaevamisel leiti savinõude kilde, pronksist pannal, haruldane tuluskivi jm.

Lindora kääpad pärinevad I aastatuhande teisest poolest ja asuvad Võru-Piusa ürgoru veeruastangul Lindora metsas Tabina külast 0,5 km ida pool Tabina-Lindora tee lähedal. Kääbastik koosnes 23 kääpast (7 pikka, 15 ümmargust ja 1 kombi

Omadused