Lavastus "Jumalad on maal"

Läänemeresoome rahvastest on vepslased kõige idapoolsemad, eestlased ühed läänepoolseimad. Üsna arhailisena säilinud vepsa rahvakultuur räägib palju ka meie endi mitte väga ammusest minevikust alepõletajatena, metsausku rahvana, kelle maailm pole koosnenud üksnes inimestest ja asjadest, vaid olnud asustatud palju mitmekesisemalt – loodushingede, paigavaimude ja kõike seda kandva pärimusega. See, mis eesti omailmas koos valgustusaja ja noore euroopaliku kultuuri ülevõtmisega alles hiljuti kaduma hakkas, on vepslastel alles veel meie päevil. See maailmapilt näeb ja hoiab loodust kui elusust, milles inimene on väiksem vend. Vepsa loodussuhe pole poeetiliselt ilulev või teadusnüri, see on hingestatud. Vepsa loodushoid põhineb alluval arusaamal oma osast kõiksuses, seal on vähe inimlikku iseteadvat üleolekut ja ülbust. Sealt maailmast on pärit ka selle lavastuse tegelikkus – kui kõik on veel terve ja olemas.

Läänemeresoome rahvastest on vepslased kõige idapoolsemad, eestlased ühed läänepoolseimad. Üsna arhailisena säilinud vepsa rahvakultuur räägib palju ka meie endi mitte väga ammusest minevikust alepõletajatena, metsausku rahvana, kelle maailm pole koo

Ajad ja hinnad
Tartu linn, Eesti Rahva Muuseum

Lavastus "Jumalad on maal"

16.10.2019, 19:00 - 20:00

19.10.2019, 19:00

Hind alates: alates 10 €
Maksimumhind: alates 15 €
Omadused
Uudiskiri