''Koju jäi mul ... '' Leigarid 50. aasta juubelietendus

Küla mul ütles: kuku, kuku!
Külalaps mul: laula, laula!
Miks ma ei kuku, kurba lindu
või miks ma ei laula, alba lapsi:

koju jäi mul suude sulge,
laua piale laululehte,
kerstukappi kielekõlksu,
parsile pajatisvaipa.

Külapoisid, ellad vennad,
pange ratsud rakke’esse,
allid õbeelmestesse,
tuoge mulle suude sulge,
laua pialta laululehte,
kerstukapist kielekõlksu,
parsilta pajatisvaipa!

Siis mina laulan lagle muodi,
tien aga äälta tedre muodi,
pajatellen pardi muodi,
aletellen anede muodi.

RKM, Mgn. II 138 d Jüri khk,
< Mari Põldmäe, 79 a. (1957)

Need regilaulu sõnad talletavad ammust uskumust laulmiseks vajalikest tähtsatest abivahenditest. Tantsulavastuse "Koju jäi mul ..." lähtepunktiks on arusaam, et meie vaba eneseväljenduse vahendid peituvad emakeeles ja seda mitte ainult sõnalise suhtlemise korral. Laul, tants, pillimäng, söömine, rõivastumine – kõik omandab rikkalikuma tähenduse, kui mõistame seda teha emakeeles.

Alles 20. sajandi keskpaiku lindistatud laulus nimetatud abivahendite "suu sulg", "laululeht", "kielekõlks", "pajatisvaip" esmapilgul arusaamatu tähendus peitub kaugete aegade taga, mil laulikul ja laulul oli oluline mõju elu kulgemisele. Laulik ütleb, et ei laula niisama, vaid ainult siis, kui saab seda teha hästi – kui usk kindlatesse esemetesse aitab meelde tuletada või taas luua rohkem värsse, laulab ta rikkalikult, korduvalt ümber üteldes ning sedasi vajalikul moel mõjudes.

Tantsulavastuses "Koju jäi mul …" otsime tähenduslikuks tantsimiseks, lauluks, musitseerimiseks vajalikke emakeelseid vahendeid, teadmisi, oskusi. Muusikaline, kehaline, visuaalne emakeel, kõiki neid läheb tarvis, et end üksteisele mõistetavaks teha ja ka keerulisemaid mõtteid vahetada. Meie lavastuses on emakeel see abivahend, mida meie tegelased ikka ja jälle vajavad, et pidada dialoogi omavahel või ümbritseva keskkonnaga.

Tantsulavastusega "Koju jäi mul ..." tähistab rahvakunstiansambel Leigarid oma 50 tegevusaasta juubelit 12. oktoobril 2019 kell 18 Alexela kontserdimajas.

Kunstiline juht, pealavastaja Sille Kapper
Lavastaja assistent, koreograaf Jaan Ulst
Lavastaja assistent, koreograaf Mall Paulus
Koreograafid, tantsuõpetajad Madli Teller, Helen Lagle, Kadri Karin jt
Muusika Leanne Barbo, Katariin Raska, Kaarel Kõivupuu jpt
Laval kõik Leigarite tantsu- ja laulurühmad ning pillimängijad.

Fotod, kujundus Jaan Krivel.
Produktsioon MTÜ Rahvakunstiselts Leigarid.

Lavastust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Tallinna Kultuuriamet

Rohkem infot Facebookis: https://www.facebook.com/events/2112648188818278/

Küla mul ütles: kuku, kuku!
Külalaps mul: laula, laula!
Miks ma ei kuku, kurba lindu
või miks ma ei laula, alba lapsi:

koju jäi mul suude sulge,
laua piale laululehte,
kerstukappi kielekõlksu,
parsile pajatisvaip

Ajad ja hinnad
Kesklinna linnaosa, Alexela Kontserdimaja, Tallinn

''Koju jäi mul ... '' Leigarid 50. aasta juubelietendus

12.10.2019, 18:00 - 19:30

Hind alates: 12.9 €
Maksimumhind: 15.9 €
Omadused
Uudiskiri