Kiviaja õpperada

Reiu jõe suudmesse Pärnu jõe vasakkaldale on meie esivanemate paikse olemise iidse tarkuse tunnistamiseks valminud valgustatud stendidega kiviaja õpperada.
400 meetri pikkusel õpperajal asuvad stendid 
kajastavad Paikuse ajalugu laiemalt ning Sindi-Lodja kiviaja asulakohtade põhjal kiviaega. Jõe ääres on kaks paadilautrit ujuvaluste sildumiseks.

Kiviaja õpperada on I etapp viie aasta jooksul täielikult valmivast Paikuse Kiviaja küla teemapargist.
Kiviaja küla kujutab kiviaja elu-olu ligikaudu 3500 aastat eKr. 

Reiu jõe suudmesse Pärnu jõe vasakkaldale on meie esivanemate paikse olemise iidse tarkuse tunnistamiseks valminud valgustatud stendidega kiviaja õpperada.
400 meetr

Omadused
Uudiskiri