Tagasi

Pae karstiala matkarada

Pae karstiala asub 2 hektari suurusel maa-alal, mille aluspõhjaks on kivististerikas lubjakivi.

Muistendi järgi olnud vanasti Pae karstialal raudväravatega linn, mis vajunud maa alla. Hiljem kuuldud selle koha peal kirikukellade helinat. Samuti olla sõja ajal peidetud koobastesse relvi.

Loopealse idapiirile jääb omapärane 1,8 meetri kõrgune astang, mis on kujunenud astangu ees olnud Balti jääpäisjärve tegevuse tõttu. Siin saad näha meetrilaiusi ning kuni 1,5 m sügavusi langatuslehtreid.

Huvipakkuvad on avalõhed ja karrid (väikevormid), koopad ning lubjapõletusahi.


Omadused
  • Üldine varustus
  • Infotahvlid