Tagasi

Nihatu matkarada

Nihatu matkarada kulgeb põhiliselt Natura 2000 hoiualal. Matkamiseks on kolm rada - 1 km, 2 km ja 4 km. Matkarajad kulgevad mööda kunagisi põlde ja karjamaid, hõlmates ka endise Roobaka küla Kooli põlistalu valdusi. Paikkonnal on kõrge loodusväärtus, elupaikadest on levinud liigirikkad aruniidud, loopealsed ja puiskarjamaad. Kaitsealuseid taimeliike leidub üle kahekümne.


Omadused