Tagasi

Loode tammiku loodusõpperada

Loode Tammikust leiad vana tammiku, puisniidu ja puiskarjamaana ning rannaniiduna hooldatavad alad, haruldased taime- ja loomaliigid.

Võib oletada, et Loode tammiku vanima põlvkonna moodustavad puud, mis jäid järele Peeter I algatatud laevastikuehituse kampaaniast. Puudest seltsivad tammega arukask, sookask, haab, saar ja pihlakas. Tammikust on leitud 14 erinevat orhidee liiki.

Hea teada: Looduskaitse all on mets 1955. aastast. 2003. aastal avati seal linnuvaatlustorn. Loode tammik on meil vähestest säilinud loodusliku tekkega tammikuid Eestis.


Omadused
Üldinfo
Pikkus/distants (km) 2.8
  • Üldine varustus
  • Infotahvlid
  • Vaatetorn