Tagasi

Jaagupi tarandkalme

Jaagupi tarandkalme on muistsete kalmehituste silmapaistvamaid ja tüüpilisemaid esindajaid- ei varem ega hiljem pole meie maal püstitatud surnutele nii tugeva ja reeglipärase arhitektuuriga kalmehitusi. Praegu on võimalik näha kaevamiste lõppedes paika jäetud, ida poolt lugedes teise kuni kuuenda tarandi äärekive.

Kalme on rajatud 3. sajandil, seda on matmiseks kõige intensiivsemalt kasutatud 4.-5. sajandil.

Jaagupi tarandkalmest on teada 806 leidu, nende hulgas rohkesti pronksist kärbissõlgi, käevõrusid, sõrmuseid. Kalmest leiti ka üle 2000 keraamikakillu.

Kultuurimälestiste riiklik register

Omadused
  • Üldine varustus
  • Infotahvlid
  • Parkimine tasuta